Summa sidvisningar

tisdag 31 maj 2016

Välkommen...


Igår - 30 maj 2016 - var jag tillsammans med kristdemokraternas regiongrupp på besök i Gävleborgs asyl- och migranthälsa. Verksamheten finns i nya, fräscha lokaler på Söderhamns närsjukhusområde. I verksamheten finns även en mobil enhet som verkar i hela länet utifrån behov samt en filial i Gävle på hälsocentralen i Andersberg.

Alla nyanlända från Asien (ej Japan), Afrika, Latinamerika samt vissa Östeuropeiska länder har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Detta är viktigt för att upptäcka smittfarliga sjukdomar, förhindra smittspridning samt att se till att nyanlända inte blir sjuka genom att erbjuda vaccination. De får också råd i hur man söker vård i sin närhet och på rätt nivå. Genom hälsoundersökning minskar också antalet akuta besök i sjukvården.

De som omfattas av hälsoundersökningarna är asylsökande, kvotflyktingar, barn under 18 år, anhöriginvandrare, kärleksinvandrare, arbetskraftinvandrare, studerande, gömda flyktingar, papperslösa, individer på turistvisa som gäller mer än 3 månader.
Hälsoundersökningar sker ofta med tolk.

Välkommen till Asyl- och migranthälsa Gävleborg

..

Tack Margaretha Rolfhamre, vårdenhetschef, för givande information om ett viktigt arbete.måndag 16 maj 2016

Internationella familjedagen

Internationella  familjedagen är en årlig internationell temadag om familjerelaterade frågor, som infaller 15 maj och som grundats av FN:S generalförsamling 1992.

Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Här finns vår viktigaste solidaritetsskola. Det är här respekt, ansvarstagande, kärlek och trygghet odlas. Sådana egenskaper som ger förutsättningar för ett gott liv och som ytterst formar vår gemensamma framtid.
Vi kristdemokrater vänder oss emot politiska pekpinnar och allra mest när det gäller familjen. Där om någonstans ska politiken göra halt. Men i den rödgröna verktygslådan finns tvärtom hårdare tag, mer tvång och kvotering.
Trots att svenska folket säger nej och åter nej till att tvångsdela föräldraförsäkringen vill de rödgröna minska friheten ytterligare. Av alla riksdagens partier finns det bara ett som konsekvent hävdar föräldrars rätt att själva och utan politisk inblandning få fatta beslut som rör deras vardagsliv nämligen Kristdemokraterna.