Summa sidvisningar

fredag 30 december 2016

Ett gott slut och ett riktigt Gott Nytt År önskas er ALLA!
Ett Nytt År ...för att använda diktaren Nils Bolanders uttryck ..."Ett stort ark papper" finns för oss alla inom regionpolitiken, där Hälso- och sjukvård intar en central plats. Detta ark papper är oskrivet och själv vill jag göra mitt yttersta för att infria bland annat löftet...."När Du möter hälso- och sjukvården ska respekt och värdighet finnas med minsta möjliga kö. Där skall kunskap hos personal ge trygghet. Vården ska vara för hela människan under hela livet, oavsett var i Gävleborg Du bor. Valfrihet är ledstjärnan för all vård. Du skall fortsatt själv bestämma vilken hälsocentral Du ska ha". Själv ser jag i min backspegel för 2016. Det har blivit ett 25-tal blogginlägg plus åtskilliga artiklar i länets media, vilka i någon mån avspeglat mitt engagemang som regionpolitiker.
Ett gott slut och ett riktigt Gott Nytt År önskas er ALLA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar