Summa sidvisningar

söndag 24 september 2017

För de som behöver...Det ska finnas en sjuksäng för de som behöverPatienter ska inte behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt. Dels för att minska lidandet för den enskilde, och dels för att förhindra att sjukdomstillståndet förvärras. Därför är frågan om att korta vårdköer, återinföra kömiljarden och förstärkt vårdgaranti en nödvändighet för att upprätthålla en hälso- och sjukvård i världsklass. Antalet vårdplatser har minskat varje år sedan lång tid tillbaka. Detta har lett till bristande tillgänglighet, längre köer och att äldre och kroniskt sjuka fått stå tillbaka.Det är dags att göra en rejäl satsning på fler vårdplatser så att det nya välfärdslöfte som Kristdemokraterna vill se kan förverkligas. Målet måste vara att alla patienter som behöver läggas in får plats på vårdavdelning med rätt medicinsk kompetens. Därför föreslår Kristdemokraterna att:️ Skapa vårdplatser inom primärvården

️ Hembesök av mobila bedömningsenheter

️ Återinför patientansvarig läkare

️ Kommuner ska ges rätt att anställa läkare.

️Återinförd kömiljard. Ett ersättningsystem som ger landstingen förutsättningar och drivkraft att arbeta kontinuerligt, strategiskt och metodiskt för att korta vårdköerna och stärka vårdgarantin.

Korridorvård... Nej, tack!
fredag 15 september 2017

Man ska inte behöva...


Man ska inte behöva möta ett nytt ansikte varje dag från hemtjänsten.

Förra året fick en person med hemtjänst i snitt träffa 15 nya personer från hemtjänsten i sitt hem under en tvåveckorsperiod. Då är personal som levererar mat, ansvarar för trygghetslarm samt hemsjukvårdare inte medräknade. Äldre vittnar om att de får besök av så många olika personer att de tappat räkningen.

Oron för att den nya personalen inte vet hur vård och omsorgsbehoven ser ut är utbredd. Det finns även uppgifter om att äldre säger upp sin hemtjänst för att de känner sig otrygga när det är nya ansikten nästan varje dag från hemtjänsten. Det skapar en otrygghet, för de äldre vet helt enkelt inte om det är hemtjänstpersonal som vill komma in i deras hem.

Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför att:
✔️ Prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.
✔️ Biståndsbedömningen avskaffas för ansökan om trygghetslarm för personer som fyllt 65 år.
✔️ En förenklad biståndsbedömning införs för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med städning, handling och social samvaro.