Summa sidvisningar

tisdag 24 oktober 2017

Tung, tyngre, tyngst...
Många svenska barn är så feta att de riskerar att få sjukdomar som förstör deras liv... åderförfettning, diabetes, ledbesvär. Dessutom blir allt fler fetare allt tidigare, tyvärr. Det talas allt oftare om en ´tickande hälsobomb´.
Antalet sjukdomar som överviktiga barn riskerar att få är fler än hos normalviktiga. Svenska läkare varnar för att många av dagens barn är så tjocka att de – faktiskt – kommer att dö i förtid. Sjukvården och skolan måste sätta in mer resurser för de ungas hälsa. Också föräldrar måste ta sitt ansvar.
På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats, och idag anses vart femte barn mellan sex och tio år vara överviktigt medan 3-5 procent har fetma.
I jämförelse med tioåringar 1985 i Göteborg är antalet överviktiga idag mer än dubbelt så många och antalet feta är 4-5 gånger så många.
– När en femtedel av barnen har ett hälsoläge som inte är bra, är det alarmerande. Barnen blir inte sällan socialt utslagna vilket kan leda till psykiska besvär på kort och lång sikt. Mobbing är inte ovanligt – de får inte var med i kamratkretsen eftersom kompisarna inte gillar dem.
Alla tycks instämma i att det är en stor utmaning i arbetet med befolkningens vikt. I den kören finns folkhälsostrateger, kostrådgivare, hälsoinspiratörer m fl.
Dags att ta folkhälsoproblematiken - barnfetma - på allvar.


måndag 9 oktober 2017

Tag ställning... idag.

Under innevarande vecka, 9-13 oktober, uppmärksammar region Gävleborg donationsveckan.
Det gäller att få fler att ta ställning, att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Men det viktiga är att Du gör ditt val själv. Fördelen med när du anmäler Din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom.

-Tidigare år har registreringarna ökat markant efter donationsveckan och vi hoppas på samma effekt i år, säger Karin Herkules, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Hudiksvall sjukhus.

-Det är viktigt att göra sin egen röst hörd. Som anhörig kan det vara ett svårt, ibland övermäktigt beslut att fatta. Ibland är anhöriga inte heller överens för beslutet bör vara, säger Marie Larsson, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Gävle sjukhus.

Ca 80 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast 15 procent av svenskarna är registrerade i donationsregistret.

-Antalet som tagit beslut om donation har ökat varje år, men är fortfarande alldeles för få. Vi vill uppmana alla att ta ställning. För sin egen och andras skull, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare i länet och verksamhetschef för verksamhetsområde Anestesi. 

Säg JA till organdonation! Idag


söndag 1 oktober 2017

Oavsett var i landetVården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor. Och patienter med kroniska sjukdomar och äldre drabbas hårdast.


Till exempel diagnostiseras ca 4100 personer med lungcancer i Sverige varje år. Väntetiden från remiss till start av kirurgi / strålbehandling rekommenderas vara max 44 dagar. Men endast 2 av 21 landsting klarar av att leverera behandling inom 44 dagar. Genomsnittstiden är 70 dagar, och i Halland får patienten vänta i genomsnitt 95 dagar. Den stress och oro som patienten  och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisatsion. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvaret för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Ett viktigt första steg i denna process är att staten tar ansvar för den avancerade sjukvården.