Summa sidvisningar

söndag 18 februari 2018

Den självklara rätten ifrågasätts...I fredags kom nyheten om att regeringens utredare har kommit till slutsatsen att barn under tolv år och äldre över 80 år inte längre ska ha rätt till assistans. Om det skulle bli verklighet är det ett svek mot många av de gävleborgare i mest behov stöd. 


Genom att ta bort assistansen för barn under tolv år tar man bort en av få livlinor för dessa barn och deras familjer. Många har det i dag tufft, och tillvaron kommer att bli än tuffare utan assistans. Detta förslag omöjliggör aktivitet och bryter isär familjer. Tänk att inte kunna gå på bio utan föräldrars hjälp eller själv kunna träffa kompisar för en fika. Tänk att vara ett syskon och inte kunna gå på en fotbollsmatch för att din lillebror behöver dina föräldrars uppmärksamhet dygnet runt. Tänk att inte kunna göra det självklara.

Detta slår även hårt mot många äldre i Gävleborg. Om regeringen tar bort assistansen för alla över 80 år kommer det att tvinga folk till ett instängt liv eller tvångsplacera äldre, som är i behov av assistans, på äldreboenden. Det påminner om en institutionalisering som jag trodde låg bortom oss.  Det är fullständigt oacceptabelt. Dessutom har vi redan en akut brist på äldreboendeplatser i Gävleborg, att då äldre ska tvångsplaceras på de få platser vi har innebär att många med riktiga behov kommer att bli utan plats.
..
Jag håller med Emma Henriksson - ordf i Socialutskottet - när hon säger.
-Det regeringen har beställt det är ju att utredare ska komma med förslag på att man ska minska på kostnaderna. Det innebär att de som behöver vår hjälp för att kunna leva ett liv som alla andra, de kommer inte att kunna göra det om det här fortsätter.
Emma Henriksson
lördag 10 februari 2018

Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S


Landstingen har fått allt svårare att leva upp till vårdgarantin. De senaste åren har gruppen som väntar på operation eller specialistvård längre än 90 dagar vuxit lavinartat.
Att få komma till en specialistläkare eller bli opererad om så krävs ska helst ske inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Men den garanterade vården uteblir för allt fler.
En rapport
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i höstas visar att sen 2014 har de väntande patientgrupperna vuxit markant.

Börjat växa markant

Till exempel har gruppen som fått vänta längre än 90 dagar på att få träffa en specialist ökat med 150 procent mellan 2012 och 2016. Störst är ökningen mellan 2014 och 2016 då gruppen växte från drygt 39.000 till knappt 68.000 väntande, vilket är 23 procent av patienterna i kö.
Bryter man sedan ut de som fått vänta mellan ett halvår och ett år på specialistvård så har gruppen mer än fördubblats mellan 2014 och 2016 – från 8.000 till 18.000 patienter.


Dubbelt så många får vänta

Samma trend syns för patienter som väntar på operation. Gruppen har vuxit under en lång tid, men från 2014 växer den dramatiskt. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar har fördubblats och många fler än tidigare får vänta i över ett halvår.
– Bakom den här successivt ökande kön ser vi inte en enskilt förklarande faktor, utan det är flera faktorer som spelar in. Det kan exempelvis handla om ett ökat tryck på vården för att vi blir äldre och vi blir fler eller för att behandlingsmöjligheterna har ökat. I vissa verksamheter kan det också handla om bemanning, säger Åsa Ljungvall, som skrivit rapporten “Löftesfri garanti?”
I den analys som Vård- och omsorgsanalys gjort finns siffror för 2017 inte med. Det gör de däremot på sajten Väntetider
och enligt den ser trenden ut att hålla i sig. Köerna fortsätter att växa.

Vuxit mest i norr

Sen 2012 har köerna vuxit på nybesök till specialist i alla landsting utom två – Västmanland och Sörmland – där man lyckats minska köerna något.
Mest har köerna vuxit i de fyra norra landstingen – Norrbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten. Även det stora landstingen Västra Götaland har svårt att leva upp till garantin och står för 35 procent av den totala försämringen i landet.
När det gäller väntan på operation är siffrorna bättre. Här har nio landsting ökat tillgängligheten till operation. Elva landsting har dock försämrat sin efterlevnad och fler får nu vänta på operation i mer än 90 dagar.


Tål att upprepa..."Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S"