Summa sidvisningar

fredag 5 oktober 2018

Äntligen! Grattis Dennis Mukwege och Nadia Murad

Dennis Mukwege

Idag tillkännagavs att kongolesiska Dr Dennis Mukwege vinner Nobels fredspris 2018 tillsammans med tidigare IS-fången Nadia Murad. Motiveringen till utmärkelsen lyder... "För deras insatser mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och väpnad konflikt". 

Själv har jag följt Dennis Mukweges arbete på Panzisjukhuset i östra delen av Demokratiska Republiken Kongo genom PMU. Det var i slutet av 90-talet som detta sjukhus byggdes. Ett sjukhus där våldtagna kvinnor och barn fått och får kvalificerad vård och hjälp att läka, både kroppsligt och själsligt. Sedan dess har sjukhuset och dess livsviktiga arbete varit ett av PMU:s största och viktigaste åtaganden. Arbetet har haft ett enda mål i sikte: Fred och en bättre framtid för Kongos folk. 

Grattis säger jag till bägge pristagarna.


Nadia Muradmåndag 2 juli 2018

Ännu en vecka i VisbySå har årets Almedalsvecka börjat... Detta 'demokratitorg', där möte mellan människor och utbud av seminarier, överträffar varandra år från år. Det är av en del kallat för 'årets smörgåsbord i kunskapsinhämtande och av andra kallat för slöseri med skattebetalarnas pengar'.Detta fenomen, startat av Olof Palme på ett lastbilsflak 1968, är ett unikt tillfälle att som besökare själv välja ut det absolut läckraste, det som lockar och tilltalar mest. I år över 4300 evenemang enligt dagsfärsk notering i Almedalsguiden - All time high! är återkommande uttryck.

Karin Lindvall som var den som var ansvarig – för Region Gotlands räkning - för Almedalsveckan 1995-2015, säger…
-       När jag började såg det helt annorlunda ut. Förutom de olika politiska partierna var det några ideella organisationer och intresseorganisationer på plats.

Idag tycker många att det är för mycket, för ytligt, alldeles för kommersiellt, för mycket
Rosé. Kritikerna är inte nådiga… de försöker dödförklara Almedalsveckan varje år. Hittills har de inte lyckats. 


lördag 12 maj 2018

ÄldrekontraktKD-ledaren Ebba Busch Thor kom till Kungsträdgården för att hålla tal på tisdagen. Med på scen hade hon Bert Karlsson, som turnerar med partiledaren under våren.

I fokus för Ebba Busch Thors tal stod Sveriges pensionärer. KD siktar på att vara det bästa alternativet för äldre, och partiledaren skrev på ett kontrakt – ett så kallat ”äldrekontrakt” – för att lova att hon inte ska svika väljargruppen.

”Därför vill vi säkerställa att de äldres intressen tas på allvar och prioriteras, det gör vi genom detta välfärdskontrakt för de äldre. Ett kontrakt är ett tydligt löfte, och det går vi till val på”, står det i kontraktet.

Dokumentet består av sex punkter: Boende, jobb, sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst och trygghet.


lördag 7 april 2018

Dags att prioritera de äldre


-Ja, de som vill och har hälsan ska självklart kunna bo kvar hemma. Men fler och fler äldre som själva upplever att de har behov av omsorg och den trygghet som ett äldreboende kan innebära blir nekade plats då de anses för friska, säger Jakob Forssmed, vice partiledare, äldrepolitisk frontperson (KD).

I stället erbjuds mer omfattande hemtjänst i det egna hemmet. En lösning som ofta är otillfredsställande för den äldre och dess anhöriga. Många känner sig otrygga och isolerade och blir oroliga för hur de ska klara sin vardag när deras hälsa blir sämre. Ensamheten leder ofta till ångest, oro eller depression.

Den akuta och eskalerande bristen på äldreboendeplatser har medfört att kommunerna tvingas till att göra tuffare biståndsbedömningar. Bedömningen av vad som krävs för att få särskilt boende varierar också från kommun till kommun vilket gör att rättssäkerheten i besluten kan ifrågasättas.

2016 nekades 5000 äldre en äldreboendeplats i tid – trots att de fått beslut om en sådan. Bristen förväntas öka till 20 000 platser till år 2030 med nuvarande byggtakt. Ungefär hälften av de äldreboenden som byggs eller planeras för närvarande är privata.

Om ett vinsttak i välfärden drivs igenom på det sätt som regeringen vill, kommer de privata aktörerna tvingas att lämna välfärden och vi riskerar att förlora ytterligare 23 000 platser. Det kan få enorma konsekvenser.

Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ avsatt medel för att kraftigt öka antalet äldreboendeplatser och också införa en äldreboendegaranti för att alla över 85 år ska ges lagstadgad rätt till plats på ett boende anpassat efter deras förutsättningar och behov – när de själva anser att de behöver det.

För att öka tillgången till särskilt boende förslår vi följande åtgärder:

  • Äldreboendemiljard. Kommuner får ersättning om de ger äldre en boendeplats i tid.
  • 150 miljoner kronor mer än regeringen varje år för att fler särskilda boenden och trygghetsbostäder ska byggas genom ett förhöjt investeringsstöd.
  • Mer resurser, inom det kommunala kostnadsutjämningssystemet, till kommuner med hög andel äldre.
  • Höjda vitesbelopp när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i tid. De kan idag bli så låga som 10 000 kronor.

Vi behöver en regering som prioriterar de äldre. Därför måste Sverige byta regering. Sveriges äldre ska kunna lita på att det finns en plats på ett äldreboende när de behöver det.

måndag 5 mars 2018

Reformer för att lösa krisen


-Den svenska sjukvården rankas som en av världens allra bästa när det kommer till resultat. Våra läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal gör ett ovärderligt arbete och deras kunnande är unikt. Vården är fantastisk – när den kommer människor till del. Samtidigt som vi kan stoltsera med vårdresultat i världsklass har vi en sjukvård i kris. Chanserna att överleva en svår diagnos är avhängigt var i landet man bor. Vårdköerna växer. Patientsäkerheten hotas på grund av överbeläggningar. Personalen inom vården går på knäna. Landstingen kommer allt längre ifrån att klara de lagstadgade kraven om vårdgarantin fullt ut.
Detta var budskapet Ebba Busch Thor (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD) framförde förra veckan i en debattartikel i DN.
För att vända krisen inom vården föreslår Kristdemokraterna strukturella reformer som kan ge effekt på kort och lång sikt:
1. Ge läkarna mer tid för patienten
2. Fler vårdpersonal
3. Rätt till fast läkarkontakt samt färre hyrläkare
4. Fler tillgängliga vårdcentraler och flexibla öppettider
5. 570 nya vårdplatser till 2020
6. 2 000 nya utbildningsplatser

-Detta är sex områden där förändring kan genomföras i närtid för att möta den akuta vårdkrisen. Vi kommer fortsätta lämna besked om hur vi får en sjukvård man kan lita på. Krist­demokraterna har erfarenhet av att korta vårdköer och förbättra vården som ansvarigt sjukvårdsparti i regeringen. Vi vill få det förtroendet igen!, är budskapet från Ebba Busch Thor (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD).

Ebba Busch Thor - Partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson - Talesperson i Hälso-
och sjukvårdsfrågor (KD)söndag 18 februari 2018

Den självklara rätten ifrågasätts...I fredags kom nyheten om att regeringens utredare har kommit till slutsatsen att barn under tolv år och äldre över 80 år inte längre ska ha rätt till assistans. Om det skulle bli verklighet är det ett svek mot många av de gävleborgare i mest behov stöd. 


Genom att ta bort assistansen för barn under tolv år tar man bort en av få livlinor för dessa barn och deras familjer. Många har det i dag tufft, och tillvaron kommer att bli än tuffare utan assistans. Detta förslag omöjliggör aktivitet och bryter isär familjer. Tänk att inte kunna gå på bio utan föräldrars hjälp eller själv kunna träffa kompisar för en fika. Tänk att vara ett syskon och inte kunna gå på en fotbollsmatch för att din lillebror behöver dina föräldrars uppmärksamhet dygnet runt. Tänk att inte kunna göra det självklara.

Detta slår även hårt mot många äldre i Gävleborg. Om regeringen tar bort assistansen för alla över 80 år kommer det att tvinga folk till ett instängt liv eller tvångsplacera äldre, som är i behov av assistans, på äldreboenden. Det påminner om en institutionalisering som jag trodde låg bortom oss.  Det är fullständigt oacceptabelt. Dessutom har vi redan en akut brist på äldreboendeplatser i Gävleborg, att då äldre ska tvångsplaceras på de få platser vi har innebär att många med riktiga behov kommer att bli utan plats.
..
Jag håller med Emma Henriksson - ordf i Socialutskottet - när hon säger.
-Det regeringen har beställt det är ju att utredare ska komma med förslag på att man ska minska på kostnaderna. Det innebär att de som behöver vår hjälp för att kunna leva ett liv som alla andra, de kommer inte att kunna göra det om det här fortsätter.
Emma Henriksson
lördag 10 februari 2018

Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S


Landstingen har fått allt svårare att leva upp till vårdgarantin. De senaste åren har gruppen som väntar på operation eller specialistvård längre än 90 dagar vuxit lavinartat.
Att få komma till en specialistläkare eller bli opererad om så krävs ska helst ske inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Men den garanterade vården uteblir för allt fler.
En rapport
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i höstas visar att sen 2014 har de väntande patientgrupperna vuxit markant.

Börjat växa markant

Till exempel har gruppen som fått vänta längre än 90 dagar på att få träffa en specialist ökat med 150 procent mellan 2012 och 2016. Störst är ökningen mellan 2014 och 2016 då gruppen växte från drygt 39.000 till knappt 68.000 väntande, vilket är 23 procent av patienterna i kö.
Bryter man sedan ut de som fått vänta mellan ett halvår och ett år på specialistvård så har gruppen mer än fördubblats mellan 2014 och 2016 – från 8.000 till 18.000 patienter.


Dubbelt så många får vänta

Samma trend syns för patienter som väntar på operation. Gruppen har vuxit under en lång tid, men från 2014 växer den dramatiskt. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar har fördubblats och många fler än tidigare får vänta i över ett halvår.
– Bakom den här successivt ökande kön ser vi inte en enskilt förklarande faktor, utan det är flera faktorer som spelar in. Det kan exempelvis handla om ett ökat tryck på vården för att vi blir äldre och vi blir fler eller för att behandlingsmöjligheterna har ökat. I vissa verksamheter kan det också handla om bemanning, säger Åsa Ljungvall, som skrivit rapporten “Löftesfri garanti?”
I den analys som Vård- och omsorgsanalys gjort finns siffror för 2017 inte med. Det gör de däremot på sajten Väntetider
och enligt den ser trenden ut att hålla i sig. Köerna fortsätter att växa.

Vuxit mest i norr

Sen 2012 har köerna vuxit på nybesök till specialist i alla landsting utom två – Västmanland och Sörmland – där man lyckats minska köerna något.
Mest har köerna vuxit i de fyra norra landstingen – Norrbotten, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen och Västerbotten. Även det stora landstingen Västra Götaland har svårt att leva upp till garantin och står för 35 procent av den totala försämringen i landet.
När det gäller väntan på operation är siffrorna bättre. Här har nio landsting ökat tillgängligheten till operation. Elva landsting har dock försämrat sin efterlevnad och fler får nu vänta på operation i mer än 90 dagar.


Tål att upprepa..."Skillnaden på att kapa vårdköer och (s)kapa vårdköer är ett S"

lördag 27 januari 2018

Denna dag... får ej upprepas

Koncentrationslägret Auschwitz befriades den 27 januari för 73 år sedan.
Dagen är en minnesdag över Förintelsens offer – och till Stockholms synagoga kommer drottning Silvia.

– Det blir en traditionell minnesceremoni för Auschwitz befrielse, säger John Gradowski, presskontakt på Judiska församlingen. 
Sedan 1999 är den 27 januari minnesdag i Sverige. 2005 deklarerade FN dagen som internationell minnesdag över Förintelsens offer.

Idag  klockan 18 började en minnesceremoni i Stockholms stora synagoga för de sex miljoner judar som mördades i andra världskrigets Nazityskland.

– Drottningen besöker synagogan för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag, säger hovets informationssekreterare Ulrika Näsholm.

...
Tänk att  det idag finns de som tror att detta inte har hänt...
För övrigt håller jag med Ebba Busch Thor (KD) när hon säger..."Antisemitism har tyvärr aldrig utrotats helt utan levt kvar. Det svenska samhällets arbete mot antisemitism måste både förstärkas och också anpassas efter dagens hotbild. Forum för levande historia måste få i uppdrag att lyfta islamismens roll inom antisemitismen och arbeta med upplysningen om den våldsbejakande islamismens brott mot mänskligheten".


lördag 13 januari 2018

Tjugondag Knut


Tjugondag jul eller tjugondag Knut infaller idag  den 13 januari – alltså tjugo dagar efter julafton. Dagen firas i Sverige, Finland och i vissa delar av Norge som julhelgens sista dag. I övriga världen räknas julen som avslutad i och med trettondag jul.
Namnet tjugondag Knut har sitt ursprung i det blodiga mordet på Knut Lavard i en skog i närheten av danska Ringsted, 1134, efter det att julfriden var avslutad den 6 januari. Mördaren var hans egen kusin Magnus som såg Knut som en stark konkurrent om vem av dem som skulle få överta kungamakten efter Magnus far, Kung Nils.
..
Själv önskar jag att det vore "julfrid" året om ...i stället har vi konkurrens om åtskilliga makttaburetter, med hot om vapen och i många fall bruk av dessa. Resultatet blir krig, fattigdom och missär...Nej, då är kanske julgransplundringarna - ett annat fenomen - typiskt för tjugondag Knut. Den kära julgranen, som då funnits inne i hemmet i nästan en månad nu, har sedan länge börjat tappa barren och ser en aning skamfilad ut. Innan den kastas ut, och därmed också julen, krävs det en sista fest. Julgransplundringarna är ett ganska ungt fenomen som uppstod för lite mer än hundra år sedan.Granen kläs med godis och småpresenter som barnen, vid plundringen, får plockat till sig. Men, först ska julen dansas ut med ringdansar kring granen.
En traditionell sång vid dessa tillfällen är:
”Nu är glada julen slut, slut, slut
julegranen kastas ut, ut, ut
men till nästa år igen
kommer han vår gamle vän

söndag 31 december 2017

Gott Nytt År Gävleborgare!Ett Nytt År ...för att använda diktaren Nils Bolanders uttryck ..."Ett stort ark papper" finns för oss alla.

För mig inom regionpolitiken Gävleborg, har Hälso- och sjukvård intagit en central plats, alltsedan jag tillträdde som regionråd för Kristdemokraterna mars 2009.  Nu går jag in på slutspurten i mitt uppdrag, där jag vid nästa årsskifte lämnar över stafettpinnen till Jennie Forsblom, Edsbyn.

Detta ark papper är oskrivet och själv vill jag göra mitt yttersta för att fortsatt infria bland annat löftet...."När Du möter hälso- och sjukvården ska respekt och värdighet finnas med minsta möjliga kö. Där skall kunskap hos personal ge trygghet. Vården ska vara för hela människan under hela livet, oavsett var i Gävleborg Du bor. Valfrihet är ledstjärnan för all vård. Du skall fortsatt själv bestämma vilken hälsocentral Du ska ha". 

Valrörelsen inför valdagen 9 september kommer givetvis kräva sin plats i debatter, insändare, medverkan i sociala medier och inte minst fortsatt möten med gävleborgare, vilket jag ser fram emot. Där kommer givetvis, med rätta, både positiva och negativa sidor av utfört arbete inom det offentliga rannsakas. Tills dess... Ett riktigt Gott Nytt År 2018 önskas er ALLA.

tisdag 24 oktober 2017

Tung, tyngre, tyngst...
Många svenska barn är så feta att de riskerar att få sjukdomar som förstör deras liv... åderförfettning, diabetes, ledbesvär. Dessutom blir allt fler fetare allt tidigare, tyvärr. Det talas allt oftare om en ´tickande hälsobomb´.
Antalet sjukdomar som överviktiga barn riskerar att få är fler än hos normalviktiga. Svenska läkare varnar för att många av dagens barn är så tjocka att de – faktiskt – kommer att dö i förtid. Sjukvården och skolan måste sätta in mer resurser för de ungas hälsa. Också föräldrar måste ta sitt ansvar.
På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats, och idag anses vart femte barn mellan sex och tio år vara överviktigt medan 3-5 procent har fetma.
I jämförelse med tioåringar 1985 i Göteborg är antalet överviktiga idag mer än dubbelt så många och antalet feta är 4-5 gånger så många.
– När en femtedel av barnen har ett hälsoläge som inte är bra, är det alarmerande. Barnen blir inte sällan socialt utslagna vilket kan leda till psykiska besvär på kort och lång sikt. Mobbing är inte ovanligt – de får inte var med i kamratkretsen eftersom kompisarna inte gillar dem.
Alla tycks instämma i att det är en stor utmaning i arbetet med befolkningens vikt. I den kören finns folkhälsostrateger, kostrådgivare, hälsoinspiratörer m fl.
Dags att ta folkhälsoproblematiken - barnfetma - på allvar.


måndag 9 oktober 2017

Tag ställning... idag.

Under innevarande vecka, 9-13 oktober, uppmärksammar region Gävleborg donationsveckan.
Det gäller att få fler att ta ställning, att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Men det viktiga är att Du gör ditt val själv. Fördelen med när du anmäler Din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom.

-Tidigare år har registreringarna ökat markant efter donationsveckan och vi hoppas på samma effekt i år, säger Karin Herkules, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Hudiksvall sjukhus.

-Det är viktigt att göra sin egen röst hörd. Som anhörig kan det vara ett svårt, ibland övermäktigt beslut att fatta. Ibland är anhöriga inte heller överens för beslutet bör vara, säger Marie Larsson, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Gävle sjukhus.

Ca 80 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast 15 procent av svenskarna är registrerade i donationsregistret.

-Antalet som tagit beslut om donation har ökat varje år, men är fortfarande alldeles för få. Vi vill uppmana alla att ta ställning. För sin egen och andras skull, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare i länet och verksamhetschef för verksamhetsområde Anestesi. 

Säg JA till organdonation! Idag


söndag 1 oktober 2017

Oavsett var i landetVården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor. Och patienter med kroniska sjukdomar och äldre drabbas hårdast.


Till exempel diagnostiseras ca 4100 personer med lungcancer i Sverige varje år. Väntetiden från remiss till start av kirurgi / strålbehandling rekommenderas vara max 44 dagar. Men endast 2 av 21 landsting klarar av att leverera behandling inom 44 dagar. Genomsnittstiden är 70 dagar, och i Halland får patienten vänta i genomsnitt 95 dagar. Den stress och oro som patienten  och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisatsion. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvaret för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Ett viktigt första steg i denna process är att staten tar ansvar för den avancerade sjukvården.söndag 24 september 2017

För de som behöver...Det ska finnas en sjuksäng för de som behöverPatienter ska inte behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt. Dels för att minska lidandet för den enskilde, och dels för att förhindra att sjukdomstillståndet förvärras. Därför är frågan om att korta vårdköer, återinföra kömiljarden och förstärkt vårdgaranti en nödvändighet för att upprätthålla en hälso- och sjukvård i världsklass. Antalet vårdplatser har minskat varje år sedan lång tid tillbaka. Detta har lett till bristande tillgänglighet, längre köer och att äldre och kroniskt sjuka fått stå tillbaka.Det är dags att göra en rejäl satsning på fler vårdplatser så att det nya välfärdslöfte som Kristdemokraterna vill se kan förverkligas. Målet måste vara att alla patienter som behöver läggas in får plats på vårdavdelning med rätt medicinsk kompetens. Därför föreslår Kristdemokraterna att:️ Skapa vårdplatser inom primärvården

️ Hembesök av mobila bedömningsenheter

️ Återinför patientansvarig läkare

️ Kommuner ska ges rätt att anställa läkare.

️Återinförd kömiljard. Ett ersättningsystem som ger landstingen förutsättningar och drivkraft att arbeta kontinuerligt, strategiskt och metodiskt för att korta vårdköerna och stärka vårdgarantin.

Korridorvård... Nej, tack!
fredag 15 september 2017

Man ska inte behöva...


Man ska inte behöva möta ett nytt ansikte varje dag från hemtjänsten.

Förra året fick en person med hemtjänst i snitt träffa 15 nya personer från hemtjänsten i sitt hem under en tvåveckorsperiod. Då är personal som levererar mat, ansvarar för trygghetslarm samt hemsjukvårdare inte medräknade. Äldre vittnar om att de får besök av så många olika personer att de tappat räkningen.

Oron för att den nya personalen inte vet hur vård och omsorgsbehoven ser ut är utbredd. Det finns även uppgifter om att äldre säger upp sin hemtjänst för att de känner sig otrygga när det är nya ansikten nästan varje dag från hemtjänsten. Det skapar en otrygghet, för de äldre vet helt enkelt inte om det är hemtjänstpersonal som vill komma in i deras hem.

Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför att:
✔️ Prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.
✔️ Biståndsbedömningen avskaffas för ansökan om trygghetslarm för personer som fyllt 65 år.
✔️ En förenklad biståndsbedömning införs för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med städning, handling och social samvaro.


torsdag 17 augusti 2017

Slarva nu inte bort vad den gav dig!Semestern är slut för de flesta... man är åter tillbaka i sin vanliga lunk på jobbet. För mig själv finns självklart utmaningar, nya som gamla. Händelser inom politiken förändras idag både till innehåll och hastighet i ett rasande tempo. Det som var aktuellt för ett halvår sedan är kanske historia idag. Här infinner sig  inte längre integrationsfrågor på första plats i Sverige, utan där intar numera sjukvård och äldrefrågor… först på tredje plats kommer integrationsfrågorna. Därmed inte sagt att även frågor på plats tre är viktiga.Mandatperioden går mot sitt slut och här kommer vi få uppleva att opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt. Detta trots att inget parti äger en enda röst innan valet i september om ett år och åtskilligt av politiskt avtryck skall ge plats i svensk media innan dess. För KD tycks siffrorna lyckligtvis ha vänt… en trend tycks ha infunnit sig. Partiet är inte längre ´under spärr´ som det heter. Här gör vår partiledare Ebba Busch Thor ett bra jobb!


Debatter i regionfullmäktige, medverkan och inlägg i åtskilliga möten samt inte minst träffar med motståndare och vänner kommer för mig att vara viktiga. Här finns givetvis i Gävleborg bland annat problemet med personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Detta måste lösas… kostnaden för inhyrd personal överstiger i prognos även i år ´ all time high ´ alltså över 250 miljoner kronor! Här intar Gävleborg i jämförelse med övriga landsting/regioner en topplacering, tyvärr!Dialog med medborgare är viktigt… du som har idéer hör av dig. Jag finns tillgänglig på telefon, blogg, twitter,…Vi hörs!


torsdag 20 juli 2017

Människans bästa vän...

I dagarna har jag blivit påmind om hundens betydelse i relation med människan. Nu senast häromnatten vid räddningsaktionen av den bortsprungna 6-åriga Ellenor i naturreservatet Blacksås i Hudiksvall. I polisens Facebooksida kan man läsa... "sökhunden Attack får plötsligt vittring på något och att hundföraren då började ropa efter Ellenor och plötsligt hör han ett svagt svar. Attack drar i väg och sedan kommer det ljuvliga markeringsskallet" skriver hundföraren, som sedan får syn på Ellenor när hennes ansikte dök upp vid en klippavsats. 

Häromdagen fick jag erbjudandet att vara statist i vattenmiljö. I sjön Hinsen vid Korså bruk ville ägaren att jag skulle simma ut en bit från bryggan vid badstranden... på given signal hoppade så hunden - en vattenhund - vars rastillhörighet jag glömt bort, i vattnet och simmade till mig. Där grep jag tag i en kraftig päls och fick så hjälp till stranden.  

Häromåret bevistade jag en föreläsning om lyckade exempel på hur djur kan användas i vård, omsorg och rehabilitering. Platsen var under Almedalsveckan – Wisby Strand Congress & Event. Arrangör var de forskande läkemedelsföretagen – LIF.

Alltsedan min mor, ett par år innan sin död, fick förmånen att bo på ett äldreboende i Örnsköldsvik, där hund fanns på avdelningen, har jag haft intresse för ämnet – djur i vården.

Ingeborg Höök – psykiatrisjuksköterska och då utbildningsansvarig på Vårdhundskolan – gav goda exempel i detta seminarium, på hur kontakten med sällskapsdjur kan vara en viktig hälsofaktor för många människor. Ett exempel namngavs... Göte hade inte talat alls på flera månader. Efter två månader med regelbundna stunder med vårdhund märktes en enorm förändring. Vid ett tillfälle när han fått hålla kopplet själv sa han: - Jag tänkte gå ut. Därefter utvecklades talet, spralligheten och skämtlynnet hos Göte. Med vårdhunden hade en relation och meningsfullhet skapats, social gemenskap där samtalet stimulerats. Hunden hade blivit en brygga mellan personal och patient.

För patienten innebär det också ofta en ökad motivation till rörelse, där träningen kommer spontant och blir mer effektiv.
Man talar ofta också om fysiska och psykiska effekter för patienten. Kontakten med vårdhund lindrar depressioner och övningar med vårdhund förbättrar minnet. Finmotorik och grovmotorik förbättras tillsammans med koncentration och uthållighet. Med vårdhunden tränas uppmärksamhet, rumsuppfattning och tidsuppfattning samt sist men inte minst behovet av lugnande medicinering minskas. 

Ingeborg gav också exempel på effekten med vårdhunden på arbetsplatsen. Fler sökande till lediga tjänster, lägre sjukfrånvaro, mindre personalomsättning, ökad trivsel, engagemang och stolthet. Sist men inte minst en viktig bonus – bra PR för enheten.

Kvar fanns frågan dock hur göra med en allt ökad andel människor med allergibesvär. Här skulle en bra planering med både allergiavdelningar och icke allergiavdelningar vara en del av svaret.


Tack  säger jag, liksom Ellenor,  till hunden Attack och alla andra hundar, som är oss människor till ovärderlig hjälp.


måndag 3 juli 2017

Ifrågasatt än en gång...


Så har årets Almedalsvecka börjat... Detta 'demokratitorg', där möte mellan människor och utbud av seminarier, överträffar varandra år från år. Det är av en del kallat för 'årets smörgåsbord i kunskapsinhämtande och av andra kallat för slöseri med skattebetalarnas pengar'.


Detta fenomen, startat av Olof Palme på ett lastbilsflak 1968, är ett unikt tillfälle att som besökare själv välja ut det absolut läckraste, det som lockar och tilltalar mest. I år över 4000 evenemang enligt dagsfärsk notering i Almedalsguiden - All time high! är återkommande uttryck.

Själv försöker jag ta till mig så mycket kunskap jag mäktar med... tar gärna tillfället i akt att även skaka hand, ställa frågor med föreläsare om möjlighet ges. Idag blev det med bland annat  Sverker Spaak från Migrationsverket. Ämnet gällde de som fått avslag på sin asylansökan och 'gått under jorden'! Idag gäller det hela 50%!