Summa sidvisningar

lördag 3 mars 2012

Robotkirurgi

Igår - fred 2 mars 2012 - fick jag förmånen att besöka Centralsjukhuset i Karlstad och där bli informerad om robotkirurgi. Tillsammans med mina samverkanskollegor från Gävleborg blev jag imponerad av vad denna mer och mer använda teknik åstadkommer framför allt inom prostatakirurgin.

I början av 2000-talet lanserades denna nya teknik i Sverige, där urologen tar hjälp av en robot för att utföra operationen, så kallad robotassisterad prostatektomi. Idag har den precis börjat användas på Centralsjukhuset i Karlstad.

Att operera prostatacancer är teknisk svår operation. Det finns flera anatomiska strukturer som ligger nära körteln som man inte vill skada, till exempel nervtrådar till svällkropparna i penis. Därför är det viktigt att man opererar så nära prostatakörteln som möjligt. Men då ökar samtidigt risken att man lämnar kvar delar av tumören i kroppen. Med hjälp av roboten kan man utföra de olika momenten under operationen med större precision jämfört med andra metoder.

Robotkirurgi är en vidareutveckling av titthålskirurgin. Precis som vid titthålskirurgi utförs operationen genom ett par små hål som görs i buken. Genom hålen för operatören in de olika instrumenten som är fästa på långa rör, så kallade ledare. Ett av instrumenten är alltid en kamera som visar vad som sker inuti kroppen på en bildskärm.
Skillnaden jämfört med titthålskirurgi är att robotkirurgi ger en jämnare kraftöverföring mellan operatörens handrörelser och instrumenten inuti patienten, vilket gör att darr och skakningar minskar. Robotinstrumenten har också en extra led som ger kirurgen större utrymme att manövrera. Dessutom är bilden av operationssåret tredimensionell vilket ytterligare underlättar för operatören.

Tjugo miljoner kronors investeringen är väl använda pengar enligt en samstämmig åsikt från både politiker och kirurger i Karlstad. Genom att man nu tillämpar ny teknik i Karlstad så underlättar man även rekrytering av läkare vilket har gett dem en bra bemanning med urologer.

Nu gäller det att övertyga Gävleborg att satsa på robotkirurgi.

2 kommentarer:

  1. Idag 27 sept 2012 står det i DN om Robot reparerar hjärtklaffar... intessant!


    http://www.dn.se/nyheter/sverige/robot-reparerar-hjartklaffar

    SvaraRadera
  2. Midsommarafton 2015 läser jag - Ulf Sundh i Glada Hudik - denna information. Strålande NYHET för tre (3) år sedan!!. Min fråga är nu -juni 2015-. Varför har inget hänt med att försöka få in samma teknik inom Gävleborgs Landsting numera Region Gävleborg. Prostatafrågan har under många år penetrerats och diskuterats. Det är BRA. Många insatser flera begäran har gjorts från den förening som finns i Gävleborg gentemot ledningen för Gävleborgs Landsting. Genom RCCcentret i Samverkan finns sedan en kort tid tillbaka "Beskrivning av standardiserat vårdförlopp" i tryckt form. Den är tillgänglig för ALLA. Då jag själv kom "på banan" under våren 2014. (har följt min hälsa alltsedan pensioneringen juni 2002 med i stort sett årliga hälsoundersökningar) intensifierade jag naturligtvis. VAD finns att tillgå för hjälp för att få vård? Jag undersökte allt jag kom på men någon riktig rutin där tiden från "upptäckt av cancerhärdar fram till definitiv åtgärd" genom kontakt med olika instanser fanns MEN tyvärr med dålig kommunikation och logistik. Dagar följdes av veckor och månader.... Jag var dock min egen navigator och fick kontakter efter hand. Jag har INTE känt någon oro eller ånger pga själva konstaterandet att jag var i behov av konkreta medicinska åtgärder. Jag opererades vid Karolinska Universitetssjukhuset den 1 juni 2015. Detta efter att själv ha tagit reda på da Vinci.Surgery tekniken. Den fråga som ställdes till mig i januari 2015 var: "Du får bestämma om du vill operera eller stråla dig". en fråga som jag tycker är omöjlig att svara på om vården inte bjuder in till information och samtal om vilken metod som medför vad och inte minst biverkningar. Nåväl efter kontakt med ordföranden i ovannämnda förening, fick jag kontakt med ett 10 tal män som GENOMGÅTT den ena eller den andra metoden. Att få namnen genom vården, var/är inte möjlig. Samtidigt informerade jag mig på andra sätt - Internet och gjorda utredningar etc. Beslutet blev "operation" dvs radikal prostatektomi. Av tre operationsmöjligheter valde jag di Vinci-metoden och Karolinska Univeristetssjukhuset. Remiss sändes i början av april. Den 11 maj var det läkarbesök. Den 1 juni fick jag operationstid. Allt har hittills gått enligt förinformationen om VAD som händer efter en sådan operation. jag arbetar nu dagligen med knipövningar och urinbindningar; lyfter INGET - i stort sett - över 1 kg. Vilar mycket. tar korta promenader. Äter kontinuerligt och har kopplat bort det som inte behöver göras (exvis föreningsarbete) Jag vill - som pensionär - följa den linje som exvis en 57-årig man som opereras; dvs denne sjukskrivs exvis i minst 4-5 veckor för att ta det lugnt. Att ta det lugnt gäller kanske i ännu högre grad en "icke lönearbetare" - eller hur? Nåväl, jag hoppas att jag med denna beskrivning får Dig Ingemar Kalén att sätta igång en politisk process som snarast mynnar ut i att det för VARJE MAN i Gävleborgs län, där det konstateras cancerhärd av något slag - som för kvinnor med bröstcancer - finns en logistik "från konstaterande fram till konkret åtgärd" som blir/ÄR en verklighet. Inte enbart ett papper med önskningar. Jag vet att det finns ett par personer som arbetar med projektet MEN det som saknas är att den politiska ledningen - alla kategorier - "trycker på" och ser till att resurserna sätts in. Det som absolut mest berör den enskilde är att det finns en ev två -namngivna- kontaktsjuksköterskor i Gävle och Hudiksvall för VARJE man som är under behandling. Inte minst viktigt är kontakterna EFTER en gjord behandling. Ett samarbete med nämnda patientförening är också att föredra. Jag tror att "patient som stöder en patient" är en STOR resurs som kan användas.
    Med hälsningar Ulf i Glada Hudik Midsommarafton 2015 den 19:-e dagen efter operationen

    SvaraRadera