Summa sidvisningar

söndag 17 november 2013

Bra utveckling för Gävleborg

 
 
 
Andelen 18-åringar i Gävleborgs län som använder tobak och dricker alkohol fortsätter att sjunka. Bland 18-åringarna är andelen rökare och andelen alkoholkonsumenter idag de lägsta sedan mätningarna för årskurs 2 på gymnasiet startade i Gävleborgs län för 15 år sedan.

Detta var siffror som presenterade i fredags - vid träff med Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg - från 2013 års skolelevsundersökning om alkohol, tobak och narkotika i årskurs 2 på gymnasiet i Gävleborgs län. Fortsatt visar trenden att färre ungdomar dricker alkohol och använder tobak. Undersökningen visar en klar minskning av både andelen rökare, alkoholkonsumenter och högkonsumenter av alkohol sedan den förra mätningen 2010.

Katarina Lundin, utredare på Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg, sa att detta visar på en mycket positiv utveckling för länet i stort och följer den trend som finns i riket. Några av förklaringarna till den positiva trenden enligt Katarina, tros vara det viktiga drogförebyggande arbete som bedrivs, mer restriktiva föräldrar, en ökad andel ungdomar med invandrarbakgrund som använder alkohol i mindre utsträckning än svenska ungdomar samt att unga umgås mer med varandra via nätet.

För Barbro Wåger, samordnare i ANDT-frågor i länet, med Länsstyrelsens uppdrag att arbeta för ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk", var dessa siffror givetvis glädjande. Genom samverkan och samarbete kan vi göra stor skillnad och här har kommunernas insats avgörande betydelse var budskapet.