Summa sidvisningar

onsdag 27 november 2013

Vård till papperslösa

 

 
I mitt inledningsanförande vid gårdagens Budgetdebatt - Landstingsfullmäktige i Bollnäs - avslutade jag med följande ord...

-Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Låt oss därför inte fortsättningsvis tappa fokus på patientens behov och med än större kraft fortsätta prioritera tillgänglighetsförbättringar inom samtliga vårdens sektorer. Det må gälla vid länets tre sjukhus eller vid så vitt skilda områden som suicidprevention eller vård till s k ”papperslösa flyktingar”.

Fr o m 1 juli i år, har vi enligt lag, skyldighet att ge vård till gömda och papperslösa flyktingar i Sverige, samma rättighet till vård som asylsökande har.
Tidigare har vissa landsting erbjudit gömda och papperslösa flyktingar vård, däribland Landstinget Gävleborg. I Sverige har dock vården ofta skett utifrån ideella initiativ från enskilda sjukvårdsanställda. Samtidigt har ett antal frivilligorganisationer och kyrkor sedan några år tillbaka propagerat för en lagändring i vad som kallas Rätt till vårdinitiativet.
 
I landstinget Gävleborg kan vi se att vid en tillbakablick till 2010 och till dags dato, har endast ett femtontal per månad använt sig av denna möjlighet. Till alla kritiker med farhågor om att denna grupp skulle dränera hälso- och sjukvårdens resurser, kan jag konstatera, att man hade fel... Jag upprepar man hade fel!