Summa sidvisningar

lördag 24 november 2012

Mycken ekonomisk sifferexercis

 
 
 
Den här veckan har det varit mycken ekonomisk sifferexercis... allt från att i landstingsfullmäktige Gävleborg bevittna ännu en skattehöjning à 30 öre till att under de två senaste dagarna sett och hört EU:s långtidsbudget 2014-2020 diskuteras från Brussel via media.

 
För landstingets del beslutades inga besparingsåtgärder för exempelvis hyrläkarkostnader, vilka i år kommer att överstiga 200 milj kronor. Tätposition i Sverige i negativ bemärkelse. Nej, här tycks det vara enklare att höja skatten. Åtgärder för att minska kostnader låter vänta på sig. Femte skattehöjningen sedan 2000 varav tre sådan med Centerns hjälp... för mig mycket förvånande!

I Brussel... där EU:s 27 regeringschefer väntade sig att hitta en kompromiss bakom "en ambitiös budget" för allas väl och ve, var långt ifrån lätt. Den som trodde att det skulle vara klart efter tvådagarsmötet, 22-23 november, kunde inte ha varit seriös. Här fanns högljudda krav på nedskärningar... populärt på hemmaplan eller till att enligt vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt rättmätigt ställa krav på minskat stöd till jordbruket och mer stöd till forskning och utbildning.

EU-budgeten är inte stor, men den är viktig. Den utgör bara omkring 2 procent av de totala offentliga utgifterna i medlemsstaterna och är i första hand en investeringsbudget. 94 procent av dess totala avkastning investeras i medlemsstaterna eller används för unionens yttre prioriteringar. För många regioner och medlemsstater skulle offentliga investeringar minimeras, eller vara omöjliga, utan bidragen från EU-budgeten.

Med denna budget kan Europa ta sig ur den ekonomiska krisen... vi kan främja investeringar i tillväxt och sysselsättning och inte minst hjälpa medlemsstaterna att hantera de nuvarande strukturella utmaningarna, särskilt försämrad konkurrenskraft, ökande arbetslöshet och fattigdom.

Alla 27 medlemsländer inkluderat Europaparlamentet har nu ställt sig bakom en gemensam tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin, där EU-budgeten är en del av drivkraften till utveckling. Till denna strategi har Sverige med sina regioner nu ett digert jobb framför sig, att utarbeta sina strategier för att ge sina svar, för de utmaningar man står inför.

I Gävleborg arbetas det nu med framtagandet av denna strategi bland länets partier... remissvar skall inlämnas senast 8 december. Själv arbetade jag med detta förra lördagen tillsammans med ett femtiotal kristdemokrater, samlade i Nordanstig på distriktstämma.