Summa sidvisningar

fredag 15 februari 2013

Välkommen in i finrummet!

 
I högskolans aula i Gävle, hölls igår eftermiddag en invigningsceremoni. Enligt rektor, professor Maj-Britt Johansson, som var både glad och stolt, angavs tonen när hon sa att skolan nu efter 36 år, äntligen blivit myndig! Högskolan hade vunnit rätten att doktorsexaminera studenter inom sina två främsta forskningsområden.

För skolan är detta ett stort steg framåt i konkurrensen om forskningspengar och inte minst utvecklingen av Gävleborgs län.

De profilområden som skolan arbetar med är Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö. I det förstnämnda studerar forskarlagen bland annat hur stillasittande arbetsmiljöer leder till såväl sämre rörlighet som hjärt- och kärlsjukdomar. Om forskningen kan ta fram insatser för att förbättra arbetsmiljön kan det dessutom spara pengar, enligt professorn i belastningsskadeforskning, Svend Erik Mathiassen.
– Muskel- och skelettskador från arbete är en stor orsak till att sjukskrivningarna kostar Sverige
100 000 kronor i minuten. Då kan lika gärna Gudrun Schyman komma och elda upp pengarna, sade Svend Erik Mathiassen.

Även inom det andra profilområdet, Byggd miljö, vill högskolan bidra till omvärlden.
-Företag och högskola kan dela på kunskaperna för att till exempel minska energianvändningen vid byggen, sade professorn i värmeöverföring och byggnadens energisystem, Bahram Moshfegh.
Här presenterades bland annat en ny teknik med solceller i byggnadskonstruktioner.
..
Det saknades åtskilliga regionpolitiker under denna dag... den dag som enligt konferencier Håkan Attius, var den största hittills i Högskolans historia. 

Själv säger jag ..."Högskolan i Gävle- Välkommen in i finrummet!" - motorn i länets regionutveckling.