Summa sidvisningar

torsdag 1 september 2016

Vår framtid

 
Regionfrågan är i dagarna på mångas läppar, inte minst bland politiker och möjligen bland ett antal ledarskribenter i en hårt trängd mediavärld. Här kan man skönja lika många uppfattningar som politiska partier kan tyckas i frågan men de är nog ännu fler än så. Allt från de som inte vill ha någon förändring alls till de som tror att dagens indelning av Sverige i 3 stora landsting/regioner, som täcker mer än halva befolkningen och 18 mindre landsting/regioner, som täcker resten av landet, är föråldrad.

Förslaget finns från Indelningskommitténs om sex jämnstarka regioner i Sverige, där Gävleborg skall ingå i Svealandsregionen tillsammans med Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala och Sörmland.

Några av framtidens utmaningar
-Antalet personer äldre än 80 år beräknas öka med 65 procent de närmaste 15 åren.
-100 personer i förvärvsverksamma åldrar kommer år 2030 att försörja 84 personer i icke förvärvsverksamma åldrar. Motsvarande siffra idag är 73 personer.
-Samtidigt är kostnadsökningstakten inte långsiktigt hållbar.
-Kommunalskatten beräknas behöva öka med ca 13 kronor fram till 2035, i ett spann från 8 kronor till 18 kronor.

Argument för att bilda större regioner nämns bland annat följande-Uppgifter och ansvaret för regionala utvecklingsfrågor är uppdelat på för många aktörer och uppgiftsfördelningen är olika från län till län idag.
-Från regional fördelningspolitik till tillväxtpolitik.
-Effektivt beslutsfattande.
-Skatteunderlag ger handlingskraft.
-En starkare institutionell kapacitet.
-Ökar de långsiktiga möjligheterna till decentralisering.
-Inflytande nationellt och internationellt.


Hälso- och sjukvården-Argument för att bilda större regioner-Den snabba medicinska utvecklingen medför bland annat ökade krav på koncentration av specialiserad sjukvård.
-Befolkningsunderlag för specialiserad sjukvård.
-Likvärdig vård och nationell samordning.
-Institutionell kapacitet, kunskapsstyrning och kvalificerade analyser.
-Kompetensförsörjning.
-Stora investeringsbehov.


En ändamålsenlig samhällsorganisation där en tydlig statlig närvaro samverkar med starka regionala självstyrelseorgan och utgår från ett tydligt medborgarperspektiv behövs.

Faktum kvarstår att en regionreform behövs för att möta framtidens utmaningar såväl för tillväxt och sysselsättning som hälso- och sjukvård och som kan vara en stark röst för medborgarna i alla delar av Sverige samt kan samspela med statliga myndigheter.

Antalet politiker från Gävleborg i det nya ´Svealand´ och var residensstaden skall ligga blir för mig en sekundär fråga. Frågor om innehåll och struktur är viktigast och innan jag blir övertygad om motsatsen får detta bli min uppfattning. Framtiden kräver nämligen en lösning på mängder av stora utmaningar.