Summa sidvisningar

måndag 19 november 2012

Akutmottagning på Gävle Sjukhus

Idag besökte jag akutmottagningen på Gävle sjukhus. Med Revisorernas PM från i maj ville jag få en dagsfärsk rapport på omhändertagande av patienter, väntetider mm inom denna verksamhet. Det var verksamhetschef Hanna Höghielm som stod för värdskapet, där förutom jag även tre ur KD´s landstingsgrupp fick ytterligare kunskap.

Snart fick jag klart för mig att ordet väntetid - i folkmun accepterad sådan till ett minimum och där politiken pratar om max 4 tim - inte skulle heta annat vistelsetid. Inom denna tid påbörjas arbetet med patienten beroende av vilket behov som föreligger. Här pratade Hanna om max 20 min för en första överblick av patientens tillstånd. Tidigare fick man som patient komma in i en sluss, beskriva sitt ärende för sköterskan i receptionen innan man – om man hade tur – släpptes in på akuten.

Nu har detta moment sloppats och alla kan gå in direkt... man passerar en monter med olika knappar.
Har man till exempel bröstsmärtor kan man trycka på en akutknapp för att få omedelbar hjälp. Annars trycker man fram en vanlig kölapp och sätter sig ned och väntar på sin tur.I och med att vårdpersonalen inte behöver sitta och ta emot i receptionen är tanken att de i stället snabbare ska hinna ge alla patienter en första undersökning. Målet är att det ska ske inom 20 minuter.
Ett nytt bedömningssystem för prioritering av patienter har införts - med färgen röd för akut åtgärd till orange, gul och grön åtgärd. Det sistnämnda med lägst priorigrad.
Tillgång på läkare är en viktig fråga för akuten, vars bedömning spelar oerhörd stor roll, varför jag blev en aning bekymrad med informationen att det var inte helt lätt att rekrytera läkare till akuten... en viss rädsla kunde skönjas hos de som fick tjänster där. Var det månne klagomål och anmälningsrisk som låg i bakgrunden.

Vid undersökningen kontrollerar man bland annat blodtryck, syresättning och andning. Därefter bedömer man hur snabbt och vilken vård man behöver.

Är man riktigt akut sjuk kan man komma in till läkare direkt, annars får man gå tillbaka till väntrummet. Om man inte behöver sjukhusvård kan man hänvisas till familjeläkarjouren eller till sin hälsocentral.

– Men då har man i alla fall fått komma in och få en undersökning och då är det nog lättare att acceptera, tror Hanna Höghielm.

Men systemet ställer krav på patienterna att läsa lappar med instruktioner och trycka på rätt knapp. För anhöriga finns en egen knapp att trycka på, liksom för patienter som är infektionskänsliga.Själv förstod jag ganska snart att ett besök vid akuten efter lunch är kanske inte den bästa tiden å andra sidan är jag i akuttillstånd och behov av vård bestämmer man inte det själv. Dock hoppas jag att den den femtedel, som idag kommer till akuten och inte hade det behovet skall minimeras i framtiden. Alla bör känna till 1177.

Tack Hanna med personal för att ni tog er tid att ge information!