Summa sidvisningar

måndag 26 november 2012

Tramsdebatt... igen!

 
Som lärare i flera av Sveriges kommuner under många år och under mer än sjutton år av dessa som rektor i Hofors, innan jag blev heltidspolitiker, kan jag inte annat än förundras över den årligt återkommande debatten om advents- eller julfirande för den svenska skolan i kyrkan. Förutom denna högtid tycks även skolavslutningar i kyrkan vara en styggelse, om olyckan nu skulle vara framme, att eleverna utsätts för otillbörlig konfessionell påverkan, vilket skulle skada elevernas hälsa och säkerhet.

 
Nu har  även Skolverket tagit fram en "juridisk vägledning för rektorerna" att tillämpa i samband med ovan beskrivna avslutningar i kyrkorummet. Skrattretande är då att höra från denna myndighet, att förutom "Den blomstertid nu kommer", nu även skall vara tillåtet att sjunga "Stilla natt". Skall dessa båda psalmer ges ut tillsammans med den juridiska vägledningen som tillägg, är den stora frågan.

Nej, jag håller med Göran Hägglund, när han säger ...
-Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan.... ändra skollagens sjätte paragraf, som lyder "Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell"... Till detta bör följande tillägg göras ..."Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna".
-De enda som skulle ha anledning att sörja är väl den skara som två gånger om året får tillfälle att diskutera frågan i morgon-tv. Men det kanske flertalet av oss ändå kan leva med?"

Bra Göran!