Summa sidvisningar

fredag 17 oktober 2014

Allt fler äldre jobbar...

 
Igår besökte jag Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. Det var inte första gången, men ett samtal med en pensionerad läkare utmynnade i många tankar. Äntligen har acceptansen för +65 åringar att jobba vidare ett tag - inte bara inom Hälso- och sjukvården - utan inom de flesta yrken i Sverige, blivit accepterat. Anledningarna skiljer sig givetvis, varför man fortsätter att jobba. Läkare fortsätter jobba av lust, medan många sjuksköterskor fortsätter för att få ekonomin att gå ihop.

- Många läkare tycker att deras jobb är spännande och intellektuellt utmanande och vill fortsätta arbeta efter 65, säger Heidi Stensmyren, ordförande Svenska läkarförbundet.

Bristen på arbetskraft inom vården gör att arbetsgivare anstränger sig för att få anställda att stanna kvar efter de fyllt 65 år. I Gävleborg är det brist på neurologer, varför +65 inte är något hinder för att få jobba.

Bland sjuksköterskor och undersköterskor finns det de som gör det för att de annars hamnar under fattigdomsgränsen i och med den låga pensionen.
- 54 procent av våra medlemmar får fattigpension, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

- Tittar man på statistik från Socialstyrelsen har vi sett en kraftig ökning sedan 1995 av läkare som fortsätter att jobba, säger Stensmyren och fortsätter:
- Många är pigga vid 65 och pensionsåldern är inte längre en magisk gräns. Andra branscher har ofta rådgivare som överför kunskaper till nya och yngre kolleger. Så tycker jag att vi ska ha inom läkarkåren också, att vi ser äldre läkare som en erfarenhetsresurs som tillför kunskap.
Kerstin Tolagen, 72, överläkare i hjärtmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, har valt att fortsätta jobba eftersom hon trivs och tycker att det är roligt.
- Jag är dessutom frisk och vill inte bara gå hemma, säger hon.

Hälso- och sjukvården står inför tuffa utmaningar inom de närmaste åren. Här går det dock inte att lösa bristen på vårdpersonal genom att bara låta äldre jobba kvar. Det behövs en mer långsiktig kompetensförsörjning. Det sistnämnda kanske inte alltid ett signum för Gävleborgs landsting.

I väntan på fullgod kompetenstillgång kommer kanske landstinget i Gävleborg med åtskilliga vakanser inom vården, att få snegla på personallösningar från landstinget Västerbotten. Här har man infört en ny modell för att locka de som ska gå i pension att fortsätta jobba: Jobba 80 procent men får betalt för 100 procent, alternativt jobba 100 procent och få 20 procent mer i lön. Erbjudandet omfattar än så länge utvalda nyckelkompetenser där verksamheten behöver personal.
- Vi har redan beviljat 37 stycken som fyller 65 i år att fortsätta arbeta enligt denna modell, säger Hans-Erik Andersson, projektledare inom Västerbottens landsting.