Summa sidvisningar

söndag 3 maj 2015

Gävleborg, ...Sverige, ...Europa!


 
I regionstyrelsen – i den nybildade Region Gävleborg – finns bland annat internationella frågor samlade. Som en av tretton ordinarie ledamöter i denna styrelse hade jag förra veckan förmånen att besöka Central Swedens kontor i Bryssel. Det är en ideell förening, vars medlemmar är förutom Gävleborg även Region Dalarna och Region Örebro. Central Sweden, med fyra medarbetare, arbetar med att förverkliga medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Kontoret är regionernas ansikte och antenn, riktat mot EU:s institutioner och andra europeiska regioner som finns representerade i Bryssel.

Central Sweden arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd. EU-bevakning, informationsförmedling, nätverk, utbildning, att skapa möten och studiebesök används som verktyg för att uppnå dessa mål.

Ett led i att samla ännu större kunskap hos regionstyrelsen, i bland annat internationella frågor, har även ett mindre utskott bildats, nämligen ett utvecklingsutskott. Tillsammans med engagerade styrelseledamöter i AER/mitt bevakningsområde/ och CPMR kommer framledes helt klart blickarna riktas utåt mot vår omvärld... i detta framför allt Europa.
..
I morgon måndag 4 maj, besöker Dr Barbara Kolm, Chef för Austrian Economic Center, Stockholm - The Free Market Show i samarbete med Timbro. Hennes budskap är bland annat de ”knäckfrågor som Europa står inför”. Inte helt lätta …

I dagens SvD återges följande budskap av Barbara Kolm....”
Europa har inte lyckats leverera någon imponerande tillväxt efter 2008. De 28 länder som utgör EU har bara åstadkommit knappt 0,1 procent i verklig BNP-tillväxt sedan kraschen. Länderna brottas med problem och många av dem har enorma underskott och plågas av arbetslöshet, särskilt bland unga. Hittills har EU, med katastrofala följder, framför allt satsat på ökad centralisering, utbyggt regelverk och höjda skatter
för att lösa problemen. Europa bör med det snaraste lägga om kursen och styra bort från stagnation för att röra sig mot en robust tillväxt och släppa loss medborgarnas kreativa energi."
"Europa har en del framgångsrika fickor där utvecklingen trotsar den ekonomiska nedgångstrenden.
Estland håller snabbt på att bli Europas främsta nystartsnation. Men vad kan vi göra för att belysa detta och upprepa den framgången i andra länder?"
..
Själv hoppas jag givetvis att det nya uppdraget för regionstyrelsen tillsammans med övriga aktörer i regionen - innovativa entreprenörer utan att någon står i vägen - skall främja livaktiga ekonomier, som uppmuntrar positiv utveckling i regionen. Ett måste för att ge näring till god hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa, kultur, utbildning mm.