Summa sidvisningar

tisdag 24 oktober 2017

Tung, tyngre, tyngst...
Många svenska barn är så feta att de riskerar att få sjukdomar som förstör deras liv... åderförfettning, diabetes, ledbesvär. Dessutom blir allt fler fetare allt tidigare, tyvärr. Det talas allt oftare om en ´tickande hälsobomb´.
Antalet sjukdomar som överviktiga barn riskerar att få är fler än hos normalviktiga. Svenska läkare varnar för att många av dagens barn är så tjocka att de – faktiskt – kommer att dö i förtid. Sjukvården och skolan måste sätta in mer resurser för de ungas hälsa. Också föräldrar måste ta sitt ansvar.
På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats, och idag anses vart femte barn mellan sex och tio år vara överviktigt medan 3-5 procent har fetma.
I jämförelse med tioåringar 1985 i Göteborg är antalet överviktiga idag mer än dubbelt så många och antalet feta är 4-5 gånger så många.
– När en femtedel av barnen har ett hälsoläge som inte är bra, är det alarmerande. Barnen blir inte sällan socialt utslagna vilket kan leda till psykiska besvär på kort och lång sikt. Mobbing är inte ovanligt – de får inte var med i kamratkretsen eftersom kompisarna inte gillar dem.
Alla tycks instämma i att det är en stor utmaning i arbetet med befolkningens vikt. I den kören finns folkhälsostrateger, kostrådgivare, hälsoinspiratörer m fl.
Dags att ta folkhälsoproblematiken - barnfetma - på allvar.