Summa sidvisningar

tisdag 4 oktober 2016

I botten och i toppen!I dagarna har Hofors kommun funnits i media med varierat inslag vad gäller tidningsrubriker, både av negativ och positiv sådan. Hoforsborna får inte den vård de behöver – nu slår ledningen larm var ett exempel av det negativa till att den senaste i positiv bemärkelse har rubriken Hofors skola i Sverigetoppen – Gävle och Sandviken kommer långt efter.


I förstnämnda fallet kan konstateras att Hofors hälsocentral nästan helt saknar fasta läkare och till detta har man nu även fått akut brist på både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns bara en enda läkare, fem av nio sjukskötersketjänster är vakanta och det finns ingen arbetsterapeut alls, var den senaste rapporten jag fick på regionstyrelsen förra veckan. Hofors med en befolkning på 9500 personer och därav 8500 listade patienter är inget undantag från kravet - alla skall erbjudas en god och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet liksom i övriga Sverige.

-Trots olika lösningar med hyrläkare och upphandlad läkarkedja har man inte kunnat tillgodose behovet av läkare. Till detta kan nämnas att personalen har slitit fruktansvärt hårt för att det hela ska gå ihop – men trots deras ansträngningar går det inte att fortsätta så här. Vi befarar att patientsäkerheten inte längre kommer att kunna garanteras, säger Börje Svensson som är chefsläkare inom primärvården i Gävleborg.


Nu föreslås en lösning - projekt på två år med benämning ´Projekt Framtidens öppenvård som ett gemensamt ansvar´ - där detta i Hofors skall kännetecknas av ökad användning av ny teknik och högre grad av samverkan med specialistsjukvården. Helt klart måste extraordinära åtgärder till för att man ska kunna trygga vården för Hoforsborna. Men dagens system med hälsoval – där både landstingsägda och privata hälsocentraler ska konkurrera på lika villkor – begränsar vad man kan göra. Därför föreslås nu att Hofors helt ska lyftas ur hälsovalssystemet.
– Vi behöver ha en större frihet att hitta nya lösningar som kan trygga och säkra vården i Hofors, säger Börje Svensson.

För mig är god tillgång på hälso- och sjukvård med patientsäkerheten högt på dagordningen viktig. Idag har den landstingsdrivna verksamheten i nuvarande form misslyckats och med kunskap att inga privata aktörer visat intresse att ta över verksamheten är alternativet att inget göra eller att bara säga nej till detta tvåårsprojekt ingen framkomlig väg.

I väntan på förändring till det bättre lever jag som f d rektor i Hofors på rubriken Hofors skola i Sverigetoppen – Gävle och Sandviken kommer långt efter.