Summa sidvisningar

söndag 28 maj 2017

Bekymmersamt...Skollagen kräver att fast anställda lärare ska vara utbildade och legitimerade. Men i grundskolan har andelen legitimerade (mätt i heltidstjänster) sjunkit nationellt, från 72,7 procent förra läsåret till 71,4 procent detta läsår, enligt statistik från Skolverket.
Minskningen märks i 208 av landets 290 kommuner. I Gävleborg är det endast Ovanåker, Ockelbo och Sandviken som ökar andelen behöriga och legitimerade jämfört med läsåret 2015/16.

Läsåret 2016/17 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat inom nästan alla skolformer, jämfört med läsåret före. Den största minskningen har skett inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Av de drygt 16 500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts det senaste läsåret saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

Bäst i Gävleborg är Ockelbo kommun med 85 procent. Sämre ser det ut för Bollnäs kommun som ligger strax under rikssnittet på 71,03 procent.

Likvärdighetsperspektivet – att vi ska se till att eleverna ska få det de har rätt till – försvåras onekligen av det faktum att läraryrket har blivit ett bristyrke. Det utbildas för få lärare idag trots att ökningstakten på högskolorna gör sitt. Detta samtidigt som det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet.

Mer än var tredje lärare som anställts i Sverige under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Här krävs både en extra bra introduktion och massor av stöd i arbetet för att de så småningom skall välja att utbilda sig till lärare.

I dagarna jobbar rektorer i hela Sverige för högtryck med att rekrytera lärare till sina skolor inför nästa läsår. I brist på utbildade och legitimerade kommer tjänsterna tyvärr att fyllas med obehöriga. Denna trend måste brytas. Här behövs bättre arbetsvillkor, högre löner och en arbetsmiljö, för att fler skall vilja utbilda sig till lärare. Idag är alltför många utbildningsplatser tomma. Hög tid att prioritera läraryrket och dess status anser vi kristdemokrater i Gävleborg.