Summa sidvisningar

onsdag 30 december 2015

Gott nytt År!


Ett Nytt År ...för att använda diktaren Nils Bolanders uttryck ..."Ett stort ark papper" finns för oss alla inom regionpolitiken, där Hälso- och sjukvård intar en central plats. Detta ark papper är oskrivet och själv vill jag göra mitt yttersta för att infria bland annat löftet...."När Du möter hälso- och sjukvården ska respekt och värdighet finnas med minsta möjliga kö. Där skall kunskap hos personal ge trygghet. Vården ska vara för hela människan under hela livet, oavsett var i Gävleborg Du bor. Valfrihet är ledstjärnan för all vård. Du skall fortsatt själv bestämma vilken hälsocentral Du ska ha". 

Det sistnämnda har vi tidigare Alliansregeringen att tacka för.

Din röst spelar roll. Jag vill se till att Din röst spelar roll.
Gott Nytt År!