Summa sidvisningar

söndag 31 augusti 2014

Here I "kommer" ...Hofors!


 
 

Om två veckor har rösträkningen börjat i 2014 års val  - 14 sept - där i nuläget ingen röst har tillfallit något parti. Själv kampanjar jag för att Kristdemokraterna skall fortsatt finnas med i Riksdag, Landsting och framför allt än en gång få ta plats i Hofors kommunfullmäktige.

I min personfolder för Hofors Kommun kan följande läsas...
Det är april 1980. Jag är på besök med min familj i Hofors där jag erbjudits en
lärartjänst. Efter en rundtur bland skolor och samtal med personal, elever och inte
minst spontana hejarop på "bruket" blev valet enkelt - Hofors nästa!

 
Efter nästan 30 år som lärare och rektor vid Värnaskolan, fick jag så uppdraget av Gävleborgs kristdemokrater att bli partiets företrädare i hälso- och sjukvårdsfrågor i Landstinget Gävleborg.

Mina hjärtefrågor i Hofors är bland annat...
- närhet till vården, där Hälsocentralen i Hofors är högt prioriterad liksom god kvalité på ungdomsmottagningen, utvecklad elevhälsa på skolorna och att vården vid livets slut präglas av god kompetens hos berörd personal samt av värdighet, omtanke och respekt för den enskilde.
 
För övrigt säger jag...

Det skall vara lika attraktivt att arbeta, bo och bygga i Hofors, Gävleborg som i KD-styrda Markaryd, Småland, där näringslivsklimatet är i Sverigetopp, där heltidstjänster inom vården en självklarhet och skolans utveckling är tydlig etc.
 
Det skall vara lätt för alla med sjukdom, psykisk ohälsa, att söka vård och rådgivning vid Hälsocentralen.
Integration mellan människor är en förutsättning för allas välbefinnande.
Fler jobb och bättre företagsklimat i kommunen.
Bästa tänkbara sjukvård och omvårdnad, där Hälsocentralen i Hofors bemannas med ordinarie personal - Inga hyrläkare!
 

 
Elevhälsan i skolorna måste rustas långsiktigt för att bättre kunna möta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa.
Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids - inför ett maxtak för gruppernas storlek.
Bättre kvalitet på äldres mat och måltider vid hemtjänsten och äldreboenden.
..
Väl mött i vallokalen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 måndag 11 augusti 2014

Århundradets sjukhusreform!

Foto taget vid besök hos landstingsfullmäktige i Bollnäs
 
Igår påminde Göran Hägglund i sitt sommartal i Ullared att sjukvården är valets viktigaste fråga. Belägg för detta finns bland annat i flera undersökningar.

Fortsatt berättade han att antalet vårdcentraler har ökat med sjutton procent i Sverige under hans tid som socialminister. De ringlande vårdköerna, som socialdemokraterna lämnade efter sig 2006 har systematiskt betats av. Idag satsas mer pengar på vården än någon regering före oss. Vi har reformerat psykiatrin, liksom den högspecialiserade cancercentra har byggts upp, var budskapet.

Vi har genomfört riktade insatser för våra mest sjuka äldre och för kroniskt sjuka. Vi har fler läkare och sjuksköterskor än någonsin, fler arbetade timmar i vården. Patientnöjdheten har ökat, eftersom vårdkvaliteten aldrig varit högre.

Här kunde han sluta sitt tal med innehåll sjukvård, men så kom följande vilket också gav mediarubriker.

-Jag har ägnat snart åtta år åt att förbättra och förstärka sjukvården, och jag är stolt över de framsteg vi har gjort.
Detta är våra framgångar, detta är det positiva. Men det finns annat som också måste sägas. Trots att kvalitén har lyfts överallt är skillnaderna inom landet allt för stora. Resurserna har ökat men används fortfarande inte alltid på bästa sätt. Och även om tillgängligheten har förbättrats så är skillnaderna i väntetider mellan de olika landstingen oacceptabla.

-Låt mig få stanna vid detta ett ögonblick och ge er några siffror som visar hur skillnaderna kan se ut mellan landstingen: Väntetiden för personer med lungcancer varierar från 18 till 56 dagar. För patienter med malignt melanom varierar det från 15 till 55 dagar. För njurcancer är skillnaden 28 dagar mot 105. Allt beroende på var i landet man bor. Det här är inga små skillnader. Det här är oförsvarliga orättvisor.
Sanningen är att det ingenstans fungerar så bra som vi skulle önska. Problemet är inte att olika landsting har olika ambitioner. Problemet är att tiden har sprungit ifrån organisationen. Vet ni när landstingen övertog ansvaret för vården i vårt land?

År 1863! Det är 151 år sedan.

 
 


På den tiden fanns få verkligt verksamma mediciner. Tekniken var med dagens mått oerhört primitiv. Narkos var något helt nytt, och utfördes med eter. Dagens sjukvård är högteknologisk. Den är beroende av dyra datorer och robotar, och av specialister som är eftertraktade i hela världen.

Det här kostar stora pengar, ställer stora krav på samordning och effektivitet. Och landstingen är för små för att klara hela bredden av uppgifter på ett jämlikt sätt. Och det kommer att bli än svårare i framtiden. Landstingen är skapade för en tid som är ohjälpligt förbi. Framtidens sjukvård måste vi sköta gemensamt som ett land. Inte som tjugoen små regioner och landsting.
Tiden har sprungit ifrån artonhundratalsmodellen. Tiden har kommit då vi måste sluta försöka reparera den gamla motorn, och istället bygga oss en ny. Det är hög tid att påbörja arbetet med Århundradets Sjukvårdsreform!

Vi kristdemokrater har följande besked till svenska folket: Sjukhusvården, alltså den vård som är både dyrast och mest avancerad, måste flyttas från landstingen till staten.
 
Sverige kan och ska genomföra Århundradets Sjukvårdsreform! var budskapet.
...


söndag 3 augusti 2014

Än en gång med negativa publiceringar...

 
Så har landstinget Gävleborg ännu en gång fått skylta med negativa publiceringar

Bägge återfinns i Gästriketidningarna och gäller denna gång Gävle Sjukhus. Det är vårdpersonal som vittnar om korridorer som är fulla av patienter, mängder av övertid och ingen tid till rast. Det man konstaterar är en omänsklig överbelastning.

– En vecka fick jag trösta tre kollegor som var så utmattade att de grät, säger sjuksköterskan Karin Svärd Grönvik, till Arbetarbladet.

Situationen är så allvarlig att Vårdförbundet menar att man nu genast måste sätta sig ned med landstinget och diskutera lösningar. Den tuffa arbetsmiljön är en fara både för patienter och personal.
– Vi måste göra någonting nu, det här kan inte fortsätta. Personalen mår dåligt och är man stressad ökar risken för fel, vi är ju bara människor, är budskapet.

I Gefle Dagblad berättar Vårdförbundet att det är värre ån någonsin. Personalen orkar inte. På måndag kontaktar vi Arbetsmiljöverket, säger Ulrika Nilsson, ordförande i Vårdförbundet Gävleborg.

Det behövs sannolikt mer personal och fler vårdplatser på vissa avdelningar, säger landstingsrådet Eva Tjernström (S).
– Vi måste titta på det här i höst.

Medicindivisionens chef Roger O Nilsson medger att arbetsbelastningen på sjukhuset periodvis är väldigt tuff. Men mer personal är inte självklart lösningen, enligt honom.
Han menar istället att man måste ändra sättet att jobba och få bättre rutiner.
..
Själv upprepar jag det vi från oppositionen sagt åtskilliga gånger under snart avslutad mandatperiod. Lyssna på personalen... Det görs tyvärr alltför sällan idag!... eller som Ulrika Nilsson, ordförande i Vårdförbundet Gävleborg säger.
– Vi behöver sätta oss ner med ledningen och prata igenom allt ordentligt. Vi blir inte riktigt lyssnade på.