Summa sidvisningar

söndag 16 mars 2014

Samhället större än staten...

Samhället är oändligt mycket större än staten. Ett öppet samhälle byggs på tydliga värden, visar tolerans för olikheter och ger utrymme för människor att växa. Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av frivilliga och ideella föreningar och verksamheter.
Häromdagen - torsdag 13 mars -  tillsatte Alliansregeringen en stor offentlig utredning kring civil­samhällets villkor. Ministrarna Göran Hägglund och Maria Arnholm påminde om civilsamhällets betydelse i debattartikel i DAGEN.

6 000 000 av oss i Sverige har valt att vara med i en eller fler föreningar. 1 700 000 av oss lägger en del av sin tid på ideellt arbete i en av civilsamhällets 220 000 organisationer. Den tillit mellan människor och den tillförsikt om framtiden som är typisk för vårt land hämtar mycket av sin kraft ifrån ett av världens starkaste civil­samhällen. Detta går också att mäta i pengar. Tiden som läggs ned motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Civilsamhällets organisationer omsätter uppemot 220 miljarder årligen och är arbetsgivare åt 140 000 människor.

Alliansen har sedan första dagen varit noga med att politiken för civilsamhället utformas i nära dialog med civilsamhällets aktörer. Grundinställningen har varit att politiken och det offentliga är ett komplement till civilsamhället, inte tvärtom. Utredarens uppgift är därför att lämna bidrag till hur politiken ytterligare kan underlätta för civilsamhället att blomstra – på sina egna villkor.