Summa sidvisningar

torsdag 28 februari 2013

Det saknas sängar...!


Det har tyvärr mer än en gång kunnat konstateras, att vården och omsorgen är inte alla gånger anpassad för de äldre som behöver den bäst. De äldre som behöver en kombination av specialistvård, primärvård och kommunal omsorg.

Det sistnämnda blev uppenbart vid gårdagens landstingsstyrelse, när landstingsdirektören berättade om problem av överbeläggningar vid länets sjukhus, där nu en nytt problem dykt upp - sängarna har tagit slut på Gävle sjukhus. Orsaker till överbeläggningar är bland annat, att de patienter som landstinget anser är färdigbehandlade, inte kan tas om hand av kommunerna. Kommunerna tar inte sitt ansvar och skickar över problemet till landstinget. I stället för att ha fullgod kommunal service betalar man vite för patienter man inte tar hem. I Gävleborg är det Gävle kommun som är det svarta fåret!

När nu sängarna tagit slut börjar man skicka runt våra gamla patienter i länet. Att man som färdigbehandlad patient från Gävle blir skickad till andra kommuner i länet, för att någon dag senare bli skickad tillbaks till Gävle igen, är inget värdigt sätt att behandla våra äldre.
 
Dags att ledande kommunpolitiker tillsammans med landstingsråd hittar lösning på problemet. De äldre som behöver den bäst, de som behöver en kombination av specialistvård, primärvård och kommunal omsorg, kräver detta!