Summa sidvisningar

tisdag 6 oktober 2015

Jag har tagit ställning


 
Under innevarande vecka, 5 - 11 oktober, uppmärksammar region Gävleborg donationsveckan. Det gäller att få fler att ta ställning, att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

- Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Men det viktiga är att du gör ditt val själv. Fördelen med när du anmäler din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare Region Gävleborg.

Emma Dalman fick ett nytt hjärta
 

Behovet av ett nytt organ är något som kan drabba vem som helst, i vilken ålder som helst. Emma Dalman 28 år drabbades av hjärtsvikt 2012 och i maj 2013 fick hon ett nytt hjärta. I en informationsfilm uppmanar Emma alla biobesökare att ta ställning.

Cirka 85 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast hälften av befolkningen har gjort sin vilja känd. 15 procent har registrerat sig i donationsregistret. Vi är ett av de sämsta länderna i Europa när man jämför antal organdonatorer per miljon invånare.

- Imorgon kan det vara du som står där, det kan hända dig. Ta ditt beslut själv, så skonar du dina anhöriga från att behöva fatta ett svårt beslut i en krissituation, menar Johnny Hillgren.
...
816 personer transplanterade under 2014
100000 anmälningar till donationsregistret 2014
En donator kan rädda upp till åtta liv
...
Säg JA till organdonation!

Penilla Gunther fick ett nytt hjärta 2007 - Riksdagsledamot för KD
Här tillsammans med blogginnehavaren

-