Summa sidvisningar

torsdag 31 januari 2013

Grattis Gävleborg!


Landstinget Gävleborg fick igår kväll Handslagets pris för årets upphandling 2012. Priset delades ut på Nacka Strandsmässan. Jan-Erik Olsson, avtalscontroller på Landstinget Gävleborg, som har varit ansvarig upphandlare, tog emot priset i sällskap med Angela Fessé som är projektledare på landstingets utvecklingsavdelning.

Jan-Erik säger sig vara hedrad över uppmärksamheten. Två års hårt arbete har burit frukt. Glädjen finns där över att laboratoriemedicin hamnat i fokus. Om äran med att ha fått priset förvaltas på rätt sätt kan laboratoriemedicin och medarbetarna bli viktiga budbärare av partnerskapskonceptet i mötet med andra landsting, säger Jan-Erik Olsson. Han tror också att samarbetet med Diagnostikföretaget Roche kommer att leda till en mer flexibel och effektiv användning av resurser som leder till större värden för både patienter och organisationen.

Uppskattningsvis innebär det att Landstinget Gävleborg kommer att göra en besparing på cirka tre miljoner kronor per år under de fyra åren som avtalet löper.

Landstingets avtalsdirektör Petter Karlsson säger, att det känns mycket bra att vårt förhållningssätt till leverantörer och inköpsverksamhet har fått ett sådant positivt genomslag Mina kollegor har nu fått uppmärksamhet och bevis på att de och landstinget är kompetenta som inköpare och attraktiva som samarbetspartners.
.
Juryns motivering till priset...
Vinnaren har valt ett tillvägagångssätt som öppnar för flexibilitet, effektiv användning av resurser och riskfördelning under avtalsperioden. Med en helt ny och omfattande öppenhet gentemot leverantör ges möjligheter till innovativ samverkan. Utöver de rent ekonomiska värdena tillför denna upphandling mervärde genom ökad kompetensutveckling hos medarbetarna och samarbete genom partnerskap, vägen till framgång.
..
Själv säger jag ett stort Grattis! Detta kan behövas... inte minst med tanke på allt negativt som inträffat i dagarna medialt. Inte minst senaste förskingringen à 20 milj kr i Gävle kommun, illa skött överförande av hemsjukvården i länet, missnöje bland ambulanspersonal mm

onsdag 23 januari 2013

Missnöjet växer...

 
En stor del av mitt politiska arbete är att vara ute och träffa Personal i Landstinget Gävleborg och inte minst lyssna på Gävleborgarna hur de upplever Hälso- och sjukvården. Detta ger på intet sätt en heltäckande bild av verkligheten, men är onekligen ett bra komplement till den bild man får sig  presenterad i landstingsstyrelsen eller vid landstingsfullmäktige.

- Missnöjda sköterskor
- Ambulansen kritisk till hemsjukvård
- Sköterskor missnöjda med kompromissen

Detta är några rubriker som sista tiden speglat den verklighet Landstinget Gävleborg lever mitt uppe i. När jag så träffade ett antal sköterskor idag, som fr o m 1 febr skall få nya uppgifter i samband med kommunernas övertagande av hemsjukvården inkluderat hembesöken... fanns ett orosmoment mer tydligt än något annat, nämligen ensamarbete. Detta var den stora farhågan och en tillräcklig orsak till att man nu ville söka sig till en annan arbetsgivare utanför länet och varför inte söka jobb i Norge.

Själv beklagar jag att den framtida hemsjukvården i kommunerna inte kunde skötas av kommunerna med totalansvar och inte som nu med delat ansvar med landstinget. Dags att ta efter Dalarnas exempel.

Patienten i centrum - detta blir knappast en verklighet med personal, som känner sig överkörda.

torsdag 10 januari 2013

Oroväckande besked från Aleris om varsel på Bollnäs Sjukhus

Aleris - vårdkoncern - tog över driften av de flesta verksamheter vid Bollnäs sjukhus på ett flerårigt avtal i april 2012. Maximalt skulle  Aleris få 320 miljoner kronor per helår i grund- och rörliga ersättningar av Landstinget Gävleborg.

Aleris fick uppdraget efter ett anbudsförfarande, där två andra leverantörer oberoende av Aleris lämnade anbud. Det fanns därmed fler än Aleris som uppgav att de kunde driva verksamheten med den uppgivna intäktsnivån.

Aleris fick uppdraget...

Aleris uppger nu efter månadsrapporten i november att de kommer att få ett negativ resultat med eventuellt kraftiga minskningar av bemanningen i Bollnäs som följd.

Så kom beskedet igår om varsel om uppsägningar av 45 personer.

Skälet till varsel om uppsägningar är att man inte fått de intäkter man planerat för och att de inte har de volymer som man har kapacitet till, sägs det.

Landstinget bedömer att de utbetalda ersättningarna till Aleris är i nivå med avtalet. Avtalet och de ekonomiska villkoren är mycket omfattande. Ord står mot ord...
..

Kvar finns ett antal frågor som måste redas ut och få svar på. Det vi hittills hört är enbart kortfattade versioner vid extra styrelsemöte i tisdags samt en kort intervju på radio.

Själv känner jag starkt för de drabbade personalgrupperna och inte minst för invånarna i länet
där Landstinget Gävleborg givetvis har ett planeringsansvar för att alla skall få tillgång till en god och professionell hälso- och sjukvård. Fortsatt täta kontakter med Aleris är nödvändig för att säkerställa kvaliteten.

Till detta ska vi också komma ihåg att Aleris bedriver Bollnäs hälsocentral som framöver kommer att få konkurrens av en nystartad landstingsdriven hälsocentral, vilket såklart även bör spela in det varsel som  har presenterats.
Fortsättning följer...

söndag 6 januari 2013

Något har gått snett... igen!I dagarna översvämmas tidningarna i Gästrikland av protester från landstingspersonal, som kritiserar den uppkomna oredan vad gäller hembesök vid kvälls- och nattetid. Fr o m 1 febr skall all hemsjukvård - tidigare landstingsägd - utföras av kommunerna. Tanken med att kommunerna skulle få ett helhetsansvar av vården i hemmen, har nu blivit något annat. Tydligen skall vissa sysslor, som inte är hemsjukvård, men som utförs i hemmen, fortfarande utföras av landstinget. Ambulansen ska sköta hemsjukvården på nätterna /kl 21 - 07/ och landstinget skall tydligen behålla vård som kräver mindre än 14 dagars insats. Här tillkommer krav på att personal ska ha beredskap, en form av jourarbete. Detta protesterar distriktsköterskorna emot.

Den reform som planerats i flera år och som dessutom försenades ett år har misstagit sig på viktiga punkter. Nu är det bara tre veckor kvar innan reformen träder i kraft.

Diskussionen om tidigare storlek på skatteväxling mellan landsting och kommuner har nu övergått till innhållet av denna reform. Otroligt...!

Molnen hopar sig över en viktig reform...