Summa sidvisningar

onsdag 27 november 2013

Vård till papperslösa

 

 
I mitt inledningsanförande vid gårdagens Budgetdebatt - Landstingsfullmäktige i Bollnäs - avslutade jag med följande ord...

-Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Låt oss därför inte fortsättningsvis tappa fokus på patientens behov och med än större kraft fortsätta prioritera tillgänglighetsförbättringar inom samtliga vårdens sektorer. Det må gälla vid länets tre sjukhus eller vid så vitt skilda områden som suicidprevention eller vård till s k ”papperslösa flyktingar”.

Fr o m 1 juli i år, har vi enligt lag, skyldighet att ge vård till gömda och papperslösa flyktingar i Sverige, samma rättighet till vård som asylsökande har.
Tidigare har vissa landsting erbjudit gömda och papperslösa flyktingar vård, däribland Landstinget Gävleborg. I Sverige har dock vården ofta skett utifrån ideella initiativ från enskilda sjukvårdsanställda. Samtidigt har ett antal frivilligorganisationer och kyrkor sedan några år tillbaka propagerat för en lagändring i vad som kallas Rätt till vårdinitiativet.
 
I landstinget Gävleborg kan vi se att vid en tillbakablick till 2010 och till dags dato, har endast ett femtontal per månad använt sig av denna möjlighet. Till alla kritiker med farhågor om att denna grupp skulle dränera hälso- och sjukvårdens resurser, kan jag konstatera, att man hade fel... Jag upprepar man hade fel!
 
 
 
 
 
 

söndag 17 november 2013

Bra utveckling för Gävleborg

 
 
 
Andelen 18-åringar i Gävleborgs län som använder tobak och dricker alkohol fortsätter att sjunka. Bland 18-åringarna är andelen rökare och andelen alkoholkonsumenter idag de lägsta sedan mätningarna för årskurs 2 på gymnasiet startade i Gävleborgs län för 15 år sedan.

Detta var siffror som presenterade i fredags - vid träff med Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg - från 2013 års skolelevsundersökning om alkohol, tobak och narkotika i årskurs 2 på gymnasiet i Gävleborgs län. Fortsatt visar trenden att färre ungdomar dricker alkohol och använder tobak. Undersökningen visar en klar minskning av både andelen rökare, alkoholkonsumenter och högkonsumenter av alkohol sedan den förra mätningen 2010.

Katarina Lundin, utredare på Samhällsmedicin vid Landstinget Gävleborg, sa att detta visar på en mycket positiv utveckling för länet i stort och följer den trend som finns i riket. Några av förklaringarna till den positiva trenden enligt Katarina, tros vara det viktiga drogförebyggande arbete som bedrivs, mer restriktiva föräldrar, en ökad andel ungdomar med invandrarbakgrund som använder alkohol i mindre utsträckning än svenska ungdomar samt att unga umgås mer med varandra via nätet.

För Barbro Wåger, samordnare i ANDT-frågor i länet, med Länsstyrelsens uppdrag att arbeta för ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk", var dessa siffror givetvis glädjande. Genom samverkan och samarbete kan vi göra stor skillnad och här har kommunernas insats avgörande betydelse var budskapet.

 

torsdag 14 november 2013

Spänst med geriatrik

 
 
Igår hade jag förmånen att bevista Demensförbundets konferens, Spänst med geriatrik, i Stockholm på det anrika Norra Latin.

Det genomgående temat för dagen var att geriatrik lönar sig. Äldre multisjuka svarar mycket bra på rehabilitering. Bättre än medelålders, har det visat sig. En äldre person kan lära sig att gå igen efter en lårbensfraktur.  En multisjuk kan t ex åter äta med bestick efter en stroke. Men det krävs flera veckors rehabilitering med intensiv träning på en geriatrisk klinik. Med geriatriker, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och övrig personal  som är specialutbildade inom geriatrik. Det behövs också dagrehabilitering och fortsatt träning hemma.

Exempel gavs i mängd... I stället för rehabilitering hos äldre människor med höftfraktur, behandlas allt för många idag med för många läkemedel, vilket ökar risken att man faller igen.

Goda exempel gavs från Falun och Linköping. Samverkan mellan kommuner och landsting var ledorden bl a.

Bättre kvalitet i vården av gamla människor ger mindre lidande och lägre kostnader!... var budskapet bland annat från den kände professorn Yngve Gustavsson, Umeå.

Dagen avslutades med den kände teologen och psykoterapeuten - Egon Rommerdahl.

onsdag 6 november 2013

Tung, tyngre, tyngst...

 
– Fetma kostar samhället 10 miljarder kronor per år. Det lär inte bli mindre i framtiden, säger Carl-Erik Flodmark, överläkare på barnöverviktsenheten vid Skånes universitetssjukhus enligt dagens tidning Metro.
Sverige blir allt tyngre och Metros granskning visar att Dalarna ligger i topp i statistiken. Där är 56 % av befolkningen överviktiga eller har fetma. Gävleborg intar bronsplatsen tillsammans med Gotland med 52 %. 

Alla tycks instämma i att det är en stor utmaning i arbetet med befolkningens övervikt. I den kören finns folkhälsostrateger, kostrådgivare , hälsoinspiratörer m fl.
Enligt Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor på Karolinska institutet, går en del av förklaringen att hitta i hur välutbildad befolkningen är. En ekonomiskt välbärgad familj har till exempel större möjlighet att påverka kost och fritidsaktiviteter.
– Övervikt är starkt kopplat till socioekonomiska faktorer. En gång var de rika runda. I dag är det tvärtom, säger hon.
Stockholm är Sveriges mest välutbildade område och där är även andelen överviktiga och feta lägst. Mai-Lis Hellénius tar också upp Västerbotten som ett gott exempel. 
Genom storskaliga hälsokontroller och samtal om livsstil har man minskat antalet hjärtinfarkter bland män med 40 %. 
– Där har man vunnit otroligt mycket hälsa i alla socioekonomiska grupper, säger Mai-Lis Hellénius.
”Större belastning i framtiden”
Carl-Erik Flodmark, överläkare på barnöverviktsenheten vid Skånes universitetssjukhus möter allt fler barn med fetma.

 
Eftersom hälsoproblemen visar sig först i 40-årsåldern tror han att vi ännu inte sett de värsta konsekvenserna av svenskarnas ökade vikt.
– Det man ser i dag är en återspegling av uppväxten på 70-talet. Om 20 år kan man förvänta sig en ännu större belastning, säger han.
Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor vid Karolinska institutet, är bekymrad över utvecklingen.
– Vi måste bli bättre på att förebygga. Vi kan inte vänta, säger hon.
..
I Gävleborg debatterades ämnet i Radio Gävleborg, där Lili André från Kristdemokraterna pläderade för tidigt förebyggande arbete. Något som hon hävdat i både tidning och i Landstingsfullmäktige.
Man måste börja i tidig ålder - familj, förskola och skola - 1200 till 2600 barn är idag drabbade av fetma i Gävleborg. Om några år finns de i statistiken, över 16 år som är överviktiga eller har fetma.
...
Andel av befolkningen (över 16 år) som är överviktig eller har fetma
56 % Dalarna
54 % Värmland 
52 % Gotland, Gävleborg 
51 % Jönköping, Norrbotten, Örebro 
50 % Västerbotten, Västernorrland, Västmanland 
49 % Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Uppsala, Östergötland  
48 % Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Södermanland
45 % Halland 
44 % Stockholm
Hela Sverige 2012
Överviktiga: 35 %
Feta: 14 %
Totalt: 49 %
2004
Överviktiga: 35 %
Feta: 11 %
Totalt: 46 %
Källa: Statens folkhälsoinstitut