Summa sidvisningar

måndag 30 september 2013

Alla blir vi äldre...

 
Ingen undgår den debatt som idag finns i ämnet åldrandet i Sverige. Här finns givetvis utan tvekan stora utmaningar och brister som måste åtgärdas. Om inte annat blir vi nästan dagligen påminda om detta genom den nyhetsförmedling som finns i vårt land... radio, TV och tidningar. I takt med att valåret närmar sig, skall tydligen också bilden, genom denna rapportering, sättas fast hos oss alla... en negativ bild av svensk äldreomsorg.

Motbilden finns dock genom rapporter hos EU-kommissionen, FN och European Centre for Social Welfare Policy, där en jämförelse finns mellan EU:s 27 medlemsstater på äldreområdet. I en sammanvägning framstår Sverige som bästa land för aktivt åldrande - följt av Finland och Danmark. Om detta kanske vi borde få se mer utav i det nyhetsflöde som tillhandahålls.

När 95 tusen äldre personer i Sverige via nationella brukarundersökningar tillfrågas är exempelvis 88 procent ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. I särskilt boende är motsvarande siffra 80 procent. 97 procent av hemtjänstmottagarna är nöjda med bemötandet hos personalen. I särskilt boende är det 94 procent. Om detta skrivs det sällan.

Visst finns problem. I TV-programmet Sveriges bästa äldreboende - Smedsberget i Lycksele - fick vi ta del av exempel på fallolyckor, undernäring och felbehandlingar mm.  Inte minst  "på tok" för mycket läkemedel. Allt detta är givetvis tecken på brist på kompetens och en organisation som inte fullt upp klarar sitt uppdrag.

Äldreomsorg i Sverige måste ständigt omprövas, utvecklas och förbättras med hjälp av kunskap och tydliga mål.  Alliansregeringen med Maria Larsson i spetsen har satsat och levererat verktygen för att förbättra äldrevården i varje kommun. Detta genom utbildning av medarbetare, ledarskapsutbildning, öppna jämförelser av verksamheter, kvalitetsregister, system för att fånga upp kvalitetsregister (Lex Sarah) mm.

Idag arbetar massor av duktiga människor för en god och mänsklig omsorg i Sverige. Uppmuntra dem och sprid gärna en positiv bild av god äldreomsorg... kanske finns en bild från din kommun, en bild från en pratstund med en nära och kär vän på äldreboendet, en gemensam måltid med en äldre vid en utflykt eller varför inte bara en promenad i väntan på vintern... kanske runt Hammardammen i Hofors.

Låt inte det negativa bli den enda bilden av svensk äldreomsorg.

 
Barn- och äldreministern Maria Larsson inviger Äldreboken i Torsåker nov -12