Summa sidvisningar

lördag 28 november 2015

Uppväxtmiljön formar våra värderingar...

Folkhälsoarbete handlar i stor utsträckning om att förbättra livsvillkor, livsmiljöer och goda levnadsvanor som leder till en god hälsa och som gör att vi får en livskraftig region.

Gävleborgs regionpolitiker har beslutat att särskilt fokusera på de tre första av de elva målområdena i den nationella folkhälsopolitiken. Dessa tre målområden är delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg framgår av måldokumentet Gemensamma utgångspunkter Folkhälsa

Samhällsstrukturen och politiska beslut påverkar i stor grad hälsan hos en befolkning. Samhällets grundläggande värderingar, den ekonomiska utvecklingen, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, är alla viktiga förutsättningar för befolkningens hälsoutveckling.

Häromdagen fick jag som politiker i länets nätverk för folkhälsoarbetet lyssna till Birgit Lindgren Ödén kort redogöra för sitt forskningsarbete... "undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder".

Birgit Lindgren Ödén

– Jag tycker inte att man tillräckligt låter unga människor få komma fram med hur de uppfattar livet i vårt samhälle, sa Birgit Lindgren Öden, forskare vid Högskolan i Gävle. Man måste följa dem över lång tid, vilket gjorde att hon under lång tid intervjuade sex ungdomar om hur de ser  på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder. Resultatet visade sig att de har behållit sina värderingar
Frågorna  handlade om respondenternas livssyn. Hon använde inte fasta frågor  eftersom hon ville veta vad som rörde sig i deras huvuden. Chansen att  få jobb, den egna inställningen till utbildning, synen på religion,  politik, ideologi.
Hon konstaterar att de värderingar de uttryckte första gången har de behållit upp i vuxen ålder.
..