Summa sidvisningar

söndag 7 juli 2013

Våld i nära relationer

 
Under Almedalsveckan fanns ett seminarium under rubriken  - Vad händer med pojkar som får stryk hemma?

Carin Götblad*, tidigare länspolismästare, numera av regeringen utsedd samordnare mot våld i nära relationer, var samtalsledare. Tillsammans med Niklas Långström, professor och forskningsledare, Kriminalvården och Börje Svensson, leg psykoterapeut, Pojkmottagningen, fick ett hundratal i Cafeterians hörsal, Almedalsbiblioteket, lyssna och delta i en intressant öppen hearing.
..
Tre procent av 15-åringarna i Sverige uppger att de ofta blivit slagna av föräldrarna. Bland utlandsfödda pojkar uppger elva procent att de ofta blivit slagna av föräldrarna under uppväxten. Hur påverkar det barnen och hur kan samhällets insatser bli bättre var utgångspunkten för 90 minuters hearing.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Tiotusentals personer utsätts varje år för våld inom familjen. Framförallt riktar sig våldet mot barn och kvinnor.

Min uppgift som Nationell samordnare för arbetet mot våld i nära relationer är att komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas, var Carins utgångspunkt.
-Jag har varken möjlighet eller befogenhet att ingripa i enskilda fall. Det måste göras av de myndigheter och organisationer som har ansvaret, var Carins budskap.

Två bilder under seminariet blev för mig mycket talande... den första hur vi idag ofta har arbetat med problemet utifrån socialarbetarens horisont och till den bild Carin Götblad i framtiden vill att arbetetet skall förenklas. Jämförelsen är slående. Se nedan...

Hur det ofta har sett ut idag...

 
...till att i framtiden koncentrera sig på fyra områden
Socialtjänsten
Polis
Hälso- och sjukvården
Frivillig organisationer


Lycka till säger jag i ett viktigt ämne... och jag ser fram emot resultatet 2014.
...
*I maj 2012 utnämnde regeringen Carin Götblad till Nationell samordnare mot våld i nära relationer. Det skedde i samband med att hon lämnade uppdraget som länspolismästare i Stockholms län.

tisdag 2 juli 2013

Femton långa och minnesvärda minuter i Visby


Under pågående Almedalsvecka i Visby pågår en kampanj för Dawit Isaak - journalist och svensk medborgare - fängslad i Eritrea sedan 12 år tillbaka.

Den 23 september 2001 arresterades Isaak i sitt hem av eritreansk polis. Enligt den eritreanska regeringen sitter Isaak fängslad för brott mot rikets säkerhet. Andra menar att Isaak arresterats på grund av en artikel, för att de i tidskriften Setit skrivit om en grupp politiker i regeringen – den så kallade 15-gruppen – som krävde demokratiska reformer i Eritrea. Samtidigt arresterades merparten av 15-gruppen.
Minst tio av de journalister och politiker som fängslades i september 2001 ska ha avlidit i fängelse, däribland den tidigare utrikesministern Mahmoud Sherifo och Dawit Isaaks kollega från tidningen Setit, Fessehaye "Joshua" Yohannes.

I april 2002 rapporterade den amerikanska pressorganisationen CPJ (Committee to Protect Journalists) att Isaak lagts in på sjukhus för behandling av tortyrskador. Regeringen förnekar att han har torterats men tillåter ingen att träffa honom, det finns få uppgifter om hur han har det i fängelset. Dawit Isaak har inte åtalats för något utan sitter fängslad utan rättegång.

I en intervju med Eritreas president Isaias Afewerki, den 26 maj 2009, sade han följande: "We will not have any trial and we will not free him. We know how to handle his kind." samt "To me, Sweden is irrelevant. The Swedish government has nothing to do with us." ("Han ska inte få någon rättegång och vi kommer inte frige honom. Vi vet hur hans sort ska tas." och "För mig är Sverige irrelevant. Den svenska regeringen har ingenting med oss att göra".) enl Wikipedia.
..
Under Almedalsveckan finns möjligheten att pröva på att sitta i en mörk trång cell under 15 minuter... själv gjorde jag det häromdagen. När mörkerseendet i den trånga cellen infann sig upptäckte jag en anteckningsbok på golvet framför mig. En anteckningsbok utan penna. Vilket straff i dubbel bemärkelse tänkte jag, att som journalist förvägras att utöva sin demokratiska rätt, att utrycka sin åsikt om förtryck och orättvisor... Känns extra påträngande när man även här i Visby hör partiledaren Jimmy Åkesson utrycka sin avsky till den nyss antagna lagen i Sverige om rätten till hälso- och sjukvård för papperslösa individer. Det känns plötsligt trångt och mörkt även utanför cellen i ett annars fantastiskt land - Sverige. Ett demokratiskt land förskonat från krig och förtryck... låt oss vara rädda om detta och låta generositeten vara ett av många demokratiska rättesnören. Jag fortsätter kämpa för detta!


måndag 1 juli 2013

Hej vi vill gärna träffa dig


I ett försök att marknadsföra landstinget Gävleborg under Almedalsveckan, medverkade delar av landstingets politiker idag i fyra seminarier om vård, omsorg, kommunikationer och regionbildning. Huvudrubriken för dagen var - Hej vi vill gärna träffa dig


Landstingets ledande politiker deltog tillsammans med företrädare från departement, andra landsting, kommuner och myndigheter. Ett övergripande tema för landstingets arrangemang var hur landstinget tillsammans med andra kan skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt Gävleborg.

På landstingets hemsida kunde man följa diskussionerna på www.lg.se/almedalen, där intervjuer lagts upp efter varje seminarium. Där fanns också mer information om de fyra olika seminarierna som landstinget arrangerat.
..
Dagens möten med mangrann samling av besökare från olika delar av landet bådar gott för fortsättningen, inte minst för Gävleborg och därmed även dess medborgare. Influenser från andra delar av Sverige är ett måste för att länet skall utvecklas i rätt riktning.