Summa sidvisningar

tisdag 23 april 2013

Kunskapsutveckling...


I vårt samhälle finns idag åtskilliga projekt och som sådana är de när det är som bäst oftast tidsbestämda med en början och ett slut. Efter projektet skall då finnas ett "bärande koncept" med ett motto... "fortsättning följer"! utan externa bidragsgivare.

I Gävleborg har det funnits ett projekt - Väv 12 - där  visionen har varit, att vi skall ha en världsledande äldresjukvård med befolkningens fulla förtroende.
Målet har varit att De mest sjuka äldre och deras anhöriga skall känna sig trygga med vården och tycka att den är tillgänglig och kontinuerlig.  Här skall de mest sjuka äldre få bästa möjliga omhändertagande i hälso- och sjukvården. Efter två års ekonomiskt stöd från statsmakten med 16 mnkr har man kommit fram till följande koncept bland annat.

Detta skall ske bland annat genom 
-att man ser till hela patientens bästa... där patientens situation går före sjukdom på ett patientsäkert sätt före, under och efter sjukdom/åtgärd/behandling... jämställt och jämlikt på ett sådant sätt att patienten upplever trygghet och tillit... så att patienten kommer till rätt instans
-att man samarbetar mera genom teamarbete med patienten, med yrkesgrupper, med verksamheter och med vårdgivare.

Tyvärr har detta projekt stannat därvid och det kompetenscentra, som var ambitionen, blev "tummetott"!
...

Principskiss över projektmålens koppling till vision, målbild och synsätt har varit enl nedan