Summa sidvisningar

torsdag 13 november 2014

Haraka, haraka...

 
Till Landstingsstyrelsens sammanträde denna vecka - onsd 12 november - kom dagen innan kl 16:27 ett tillägg till dagordningen... Nytt beslutsärende (P 09) hade tillkommit. Tillsättning av regiondirektör till den nya Region Gävleborg, som sjösätts
1 jan 2015.

Innan valet i september var alla överens att vi inte skulle rekrytera några nya direktörer förrän efter valet och en ny landstingsmajoritet hade tillträtt.

Nu har en ny majoritet tillträtt i fullmäktige och snabbt som ögat så kommer ärendet upp om anställning av regiondirektör. Tanken att göra en seriös rekrytering där man kunde ta hänsyn till det utökade uppdraget och där man kunde diskutera vilket ledarskap vi ville se i den nya regionen var glömt. På ett par timmars varsel var den möjligheten bortblåst. Tala om forcering av ett ärende!

Vårt oppositionsförslag var att starta en riktig process under några månader för att i lugn och ro diskutera kravprofil och göra en rekrytering. Under tiden, förslagsvis 6 månader, kunde den befintlige landstingsdirektören få ett tillfälligt förordnande som  brukligt är. Detta kunde man inte gå oss till mötes på utan snabbt som ögat klubbade man igenom en anställning av den nuvarande direktören fram till april 2017.

Jag blir snabbt påmind om mitt andra språk swahili, där det heter..."Haraka, haraka haina baraka"! Bråttom, bråttom har ingen välsignelse...

Den som lever får se! Hur som helst tycks inte alla i landstingsstyrelsen fått med sig "stafettpinnen", vilket vi i Samverkan Gävleborg beklagar.