Summa sidvisningar

onsdag 14 augusti 2013

Ingen frizon för mobboffren

 
Ett nytt läsår för våra elever i Sverige närmar sig och efter ett trettiotal år i skolans värld - innan jag blev heltidspolitiker - är det inte utan att man i år är märkbart glad över den solvarma sommar vi alla fått uppleva. Här hade man kunnat sluta sin utläggning om skolstarten om det inte hade varit för de alltför många som med oro väntar på ännu ett år med mobbning. Rapporter duggar tätt från många håll...

Ur friends rapporten kan följande läsas...
Vanligt med kränkningar i skolan
Vart femte barn har blivit kränkt av en annan elev i skolan det senaste året. Sju procent av barnen har blivit kränkta av någon i skolpersonalen. Vanligast är verbal och psykisk mobbning, men även fysiska kränkningar som slag, sparkar och tafsningar drabbar de barn som är utsatta. Det visar Friendsrapporten 2013 där
36 698 barn har svarat på frågor om mobbning i skolan. 
Nästan vart femte barn (17 %) svarar att de har blivit kränkta av en annan elev det senaste året. Kränkningarna är vanligast i årskurs 3-6 där vart fjärde barn (23 %) har blivit utsatt. Sju procent har blivit kränkta av någon i personalen och bara varannan elev på högstadiet eller gymnasiet upplever att vuxna säger till om de får veta att någon behandlats illa.
- Det viktigaste är att vuxna som får kännedom om kränkningar agerar och tar tag i problemet. För att kunna göra det krävs kunskap i dessa frågor samt att skolorna får rätt förutsättningar för att jobba långsiktigt mot mobbning. Trygghet i skolan är en förutsättning för att barn ska kunna lära sig, säger Lars Arrhenius.
Den vanligaste formen av mobbning är verbala och psykiska kränkningar. Men även fysiska kränkningar i form av sparkar och slag eller tafsningar förekommer och då främst bland yngre elever. Tretton procent har fått en bild eller film på sig spriden i sociala medier mot sin vilja.
- Något som känns mycket oroande är det faktum att många blir kränkta utifrån kön. De blir utsatta för att de går emot normen om hur tjejer eller killar förväntas vara eller bete sig. Vi kan även se att tjejer överlag känner sig mer otrygga på utsatta platser i skolan som toaletter och omklädningsrum, säger Lars Arrhenius.
..
Ur minnet kan jag komma ihåg den vänskola jag upparbetade kontakt med under nittiotalet i Southampton - Marchwood Junior School - där man på skolgården kunde hitta en frizon... en mindre trädgård, där man som elev kunde fritt ströva omkring på raster utan kommentarer från någon. Tystnad rådde och där man som elev kunde samla krafter. Kanske något att införa för den tredjedelen av Sveriges skolungdomar, som känner oro inför skolstarten.

Du som drabbats av mobbning...
Berätta och be om hjälp. Det är din rättighet att slippa bli mobbad och de vuxnas skyldighet att hjälpa dig.

Du som förälder eller närstående...
Slå larm! Lyft fram problemet i ljuset. Tag kontakt med skolpersonal, de har enligt lagen ett ansvar att förebygga mobbning och vidta åtgärder när mobbning uppstår.