Summa sidvisningar

måndag 27 april 2015

Go, EBBA, go!I lördags installerades Ebba Busch Thor som Kristdemokraternas nya partiledare. Förväntningar är givetvis stora, inte minst från partiets 21 tusen medlemmar, vilka inte vill att partiet skall fortsatt balansera på 4-procent spärren.

Själv är jag övertygad om att Ebba är rätt person att lyfta viktiga frågor... Att vara rösten för de svaga, som i dagens samhälle saknar mikrofoner, ...att vara rösten för de som inte vill vara toppstyrda av staten, ...att vara rösten för de som själva vill välja sin barnomsorg, ...att vara rösten för civilsamhället, som idag oftast glöms bort, ...att vara rösten för morgondagens politik där visionen presenteras för en framtid med verklighetsförankring, ...att ta strid mot likgiltigheten i samhället!

Lycka till Ebba!
Tillsammans..."we gonna win"!

Ebbas installationstal
https://kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Ebba-Busch-Thor-talar-for-forsta-gangen-som-partiledare/

torsdag 9 april 2015

Medicin vinner kortdistansen... Terapin långdistansen.

 
I dagarna pågår en intensiv debatt i ämnet ADHD och dess problematik. Inget nytt i detta. Ämnet återkommer med jämna mellanrum och här får oftast skolan vara i fokus. Här finns de som förordar psykiatrin m läkemedel, liksom förespråkarna för motsatsen. Det sistnämnda tycks få alltfler förespråkare.

Rubriker i ämnet ADHD varierar...

- 15 procent av pojkarna i USA får adhd-diagnos
- Adhd-diagnos fördubblar risk att dö i förtid
- Elvaårige Ari väljer bort adhd-medicin
- Läkare : skillnader i landet hur ADHD medicineras
- Svårt få hjälp i skolan utan ADHD-diagnos
- Flickor med ADHD missas ofta

..
Bland landstingen med högst andel adhd-diagnoser bland barn finns Gävleborg och bland dem som har lägst finns Skåne och Värmland.
I Gävleborg var andelen pojkar som fick en adhd-diagnos under 2012 nästan sex gånger så stor som i Skåne.
– Jag tror att den neuropsykiatriska kompetensen ligger bakom skillnaden, både när det gäller medicinering och diagnostik, säger Kerstin Malmberg, överläkare inom barnpsykiatrin i Stockholm och disputerad inom adhd och genetik.
– Det finns en tradition, om du har en god kompetens på ett ställe, så lär du ju ut till nästa. Då finns en kunskap i teamet. Men annars tror jag att utvecklingen stannar upp på vissa ställen, säger Kerstin Malmberg.
Så kompetensen är för låg på vissa ställen?
– Jag skulle tro det, ja.
Bland andra psykiatriska diagnoser skiljer adhd ut sig med de stora regionala skillnaderna i hur stor andel barn som får en diagnos.
I Skåne var andelen nydiagnostiserade pojkar under 2012 249 per etthundra tusen invånare. I Gävleborg var andelen över 1400, alltså nästan sex gånger så stor.
– Det väcker frågor om både underdiagnostik och överdiagnostik, säger Peter Salmi, utredare inom psykiatri på Socialstyrelsen.
– Det är olyckligt. Alla borde ju få lika vård, vården bör vara likvärdig i alla landsting. Här kan det ju vara så att det i vissa landsting kanske finns vissa personer som är i behov av läkemedelsbehandling. De här regionala skillnaderna är inte bra, säger Peter Salmi.
Förekomsten av adhd bland skolbarn uppskattas vara omkring fem procent. En förklaring till de stora regionala skillnaderna i andelen diagnoser tros alltså vara tillgången till neuropsykiatrisk kompetens runt om i landet, och olika rutiner för att fånga upp och diagnostisera barn.
Men Kerstin Malmberg, överläkare inom barnpsykiatrin i Stockholm, menar också att regionala skillnader i befolkningen mycket väl kan förekomma.
– Om man tittar på studier i hela världen så är förekomsten av adhd tre till tio procent. Då kanske sju procent är riktigt i ett visst område. Genetiken är ju ofta det som slår igenom när man tittar på orsaker till adhd, säger hon.
..
 
Det man dock kan konstatera gällande Sverige och liksom vårt län är, att det skett en markant ökning av medicinering av barn för att avhjälpa ADHD-problematiken. Detta oroar mig mest. Sedan 2006 har antalet patienter/1000 invånare i ålder 0-24 år /båda könen/ i vårt län tredubblats. Ökningen är från att 2006 legat på siffran 3,46 patienter/1000 invånare till att 2010 ligga på 10,59 patienter/1000 invånare... allt enl statistik från Socialstyrelsen.

Vad är orsaken till denna markanta ökning? ADHD-problematiken har ju funnits tidigare. Det jag hoppas på är dock, att skolans insatser på området inte avfärdas till förmån för läkemedel, utan snarare kraftigt förstärks... allt för barnets bästa! Här behövs ökade personella resurser där pedagoger besitter kunskap och struktur i sin lärandemiljö.
Sist men inte minst behövs även tillskott av rätt kunskap till föräldrar med ADHD-barn. Vårdnaden av dessa barn i hemmiljö är trots allt det primära, med eller utan medicinering.