Summa sidvisningar

torsdag 28 februari 2013

Det saknas sängar...!


Det har tyvärr mer än en gång kunnat konstateras, att vården och omsorgen är inte alla gånger anpassad för de äldre som behöver den bäst. De äldre som behöver en kombination av specialistvård, primärvård och kommunal omsorg.

Det sistnämnda blev uppenbart vid gårdagens landstingsstyrelse, när landstingsdirektören berättade om problem av överbeläggningar vid länets sjukhus, där nu en nytt problem dykt upp - sängarna har tagit slut på Gävle sjukhus. Orsaker till överbeläggningar är bland annat, att de patienter som landstinget anser är färdigbehandlade, inte kan tas om hand av kommunerna. Kommunerna tar inte sitt ansvar och skickar över problemet till landstinget. I stället för att ha fullgod kommunal service betalar man vite för patienter man inte tar hem. I Gävleborg är det Gävle kommun som är det svarta fåret!

När nu sängarna tagit slut börjar man skicka runt våra gamla patienter i länet. Att man som färdigbehandlad patient från Gävle blir skickad till andra kommuner i länet, för att någon dag senare bli skickad tillbaks till Gävle igen, är inget värdigt sätt att behandla våra äldre.
 
Dags att ledande kommunpolitiker tillsammans med landstingsråd hittar lösning på problemet. De äldre som behöver den bäst, de som behöver en kombination av specialistvård, primärvård och kommunal omsorg, kräver detta!
 
 

onsdag 27 februari 2013

Glädjande siffror


Allt färre ungdomar i nionde klass begår brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse. De har också en mindre tillåtande attityd till att begå brott. Det visar Brott bland ungdomar i årskurs nio, en ny studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade igår.

– Undersökningen visar att andelen elever som uppger att de begått någon stöldrelaterad handling, som till exempel inbrott, häleri, snatteri och cykelstöld, har minskat från 66 till 45 procent sedan mitten av 1990-talet, säger Jonas Ring, utredare på Brå.
 
Den första undersökningen bland elever i årskurs nio gjordes 1995. Bland de brottstyper som minskat mest fram till 2011 är stöld/snatteri i affär (från 37 till 18 procent) och skadegörelse (från 46 till 25 procent). Den andel ungdomar som uppger att de förstört något med flit, till exempel en gatlykta, har minskat från 32 till 16 procent. Andelen som uppger att de klottrat har minskat från 32 till 17 procent.
 
Attityderna till att begå brott har blivit mindre tillåtande. Till exempel har andelen elever som anger att de skulle tycka det var "helt okej" eller "ganska okej" om deras kompisar skulle snatta något i en affär, minskat från 27 procent år 1997 till 17 procent år 2011. Andelen som uppger att de någon gång druckit sig berusade, har minskat från 66 till 43 procent mellan 1995 och 2011. Under samma period har andelen elever som uppger att de skolkat, minskat från 44 till 34 procent.


De som inte begår brott uppges ha en bättre kontakt med sina föräldrar. Ungdomarna i den gruppen uppger också att deras föräldrar har bättre koll på vad ungdomarna gör. Den grupp ungdomar som är mer brottsbelastad, kännetecknas bland annat av att de har en sämre relation till sina föräldrar och att föräldrarna har sämre koll på vad ungdomarna gör. De umgås med kompisar som oftare är brottsbelastade och de har i större utsträckning en mer tillåtande attityd till att begå brott.
 

Vart tredje år görs dessa rapporter av Brå. Den senaste undersökningen har besvarats av närmare 6 500 elever och innehåller data fram till år 2011. Alla undersökningar besvaras anonymt.
..
Glädjande siffror säger jag och konstaterar samtidigt hemmens betydelse.

 

fredag 22 februari 2013

Striden avgjord med två röster

 
Så kom beslutet, Dagkirurgin i Sandviken, läggs ner. Med röstsiffrorna 38-36 vann den rödgröna majoriteten /s,c och mp/  mot övriga partier i landstingsfullmäktige. Argumenten för att flytta denna verksamhet till Gävle, med idag närmare 3500 planerade operationer per år, uteblev. En väl omvittnad verksamhet, omtyckt av personal och inte minst populär hos befolkningen samt mest kostnadseffektiv i länet, var detta inte tillräckligt för att verksamheten skulle stanna i Sandviken. I stället investeras i Gävle över 65 miljoner kr för detta ändamål, att jämföra med nödvändiga 30 milj kr i Sandviken.

Utveckling heter det... jag kallar det avveckling. Detta inte minst med tanke på att behoven av dagkirurgiska ingrepp kommer att öka markant framöver.

Själv har jag i mötet med människor i Västra Gästrikland igår och idag ännu inte mött en enda röst för flytt... landstingsvalet nästa år blir en rysare! Sveket från socialdemokratiska politiker inte minst,  är ett ofta återkommande inlägg.http://www.lg.se/Landstinget-A-O/Halso--och-sjukvard/Sjukhuset-i-Sandviken/Om-sjukhuset-i-Sandviken/


fredag 15 februari 2013

Välkommen in i finrummet!

 
I högskolans aula i Gävle, hölls igår eftermiddag en invigningsceremoni. Enligt rektor, professor Maj-Britt Johansson, som var både glad och stolt, angavs tonen när hon sa att skolan nu efter 36 år, äntligen blivit myndig! Högskolan hade vunnit rätten att doktorsexaminera studenter inom sina två främsta forskningsområden.

För skolan är detta ett stort steg framåt i konkurrensen om forskningspengar och inte minst utvecklingen av Gävleborgs län.

De profilområden som skolan arbetar med är Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö. I det förstnämnda studerar forskarlagen bland annat hur stillasittande arbetsmiljöer leder till såväl sämre rörlighet som hjärt- och kärlsjukdomar. Om forskningen kan ta fram insatser för att förbättra arbetsmiljön kan det dessutom spara pengar, enligt professorn i belastningsskadeforskning, Svend Erik Mathiassen.
– Muskel- och skelettskador från arbete är en stor orsak till att sjukskrivningarna kostar Sverige
100 000 kronor i minuten. Då kan lika gärna Gudrun Schyman komma och elda upp pengarna, sade Svend Erik Mathiassen.

Även inom det andra profilområdet, Byggd miljö, vill högskolan bidra till omvärlden.
-Företag och högskola kan dela på kunskaperna för att till exempel minska energianvändningen vid byggen, sade professorn i värmeöverföring och byggnadens energisystem, Bahram Moshfegh.
Här presenterades bland annat en ny teknik med solceller i byggnadskonstruktioner.
..
Det saknades åtskilliga regionpolitiker under denna dag... den dag som enligt konferencier Håkan Attius, var den största hittills i Högskolans historia. 

Själv säger jag ..."Högskolan i Gävle- Välkommen in i finrummet!" - motorn i länets regionutveckling.

torsdag 7 februari 2013

Lycka till Herman!


Idag började Europeiska Rådets möte om EU:s långtidsbudget under ledning av ordförande, kristdemokraten Herman van Rompuy. Regeringschefer från EU´s 27 länder ska komma överens om en gemensam budget fram till år 2020. Här kommer beslut att tas med förhoppningsvis allas medverkan "att ge och ta"... kompromiss kallas det.

Herman van Rompuy har inför mötet sagt vad han tycker är viktigt att ha i åtanke inför budgetmötet. -Vi måste ta itu med de mest akuta problemen och av dem är arbetslösheten bland unga det kanske mest akuta. För det andra måste vi i EU, för att få fart på tillväxten och jobben satsa en större andel pengar på forskning, utveckling och utbildning. För det tredje måste budgeten vara måttlig. I ett Europa i kris med länder som drar åt svångremmen så måste även EU visa måttfullhet.

Att van Rompuy har angivit dessa punkter som sin utgångspunkt är mycket hoppfullt och jag önskar honom och alla regeringschefer med tjänstemän framgång inför de kommande förhandlingar under närmaste dagarna.
---
Själv har jag haft förmånen att idag träffa landstingets politiker i Tillväxt- och Regionutveckling - TRU nämnden - där jag fick under en halvtimme berätta om mitt engagemang i AER.
 
Se några av mina tidigare bloggar i ämnet...