Summa sidvisningar

lördag 13 oktober 2012

Blandad kompott...

 
I veckan har åtskilliga omdömen om Gävleborgs Hälso- och Sjukvård funnits i den interna liksom i den externa mediabevakningen.

Förskrivningen av antibiotika har minskat i länet det senaste året. Landstinget Gävleborg är nu ett av enbart fyra landsting som uppnått årets uppsatta antibiotikamål enligt överenskommelsen mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om förbättrad patientsäkerhet. Man har lyckats pressa ner förskrivningen med 2,6 procent det senaste året. Vårdpersonalen har jobbat målmedvetet efter de nationella riktlinjerna och chefer på alla nivåer har visat stort intresse i frågan och varje månad redovisat data över det aktuella läget.
Förutom detta har även totalkostnaden hittills i år för läkemedel legat under prognos. Själv kommer jag ihåg för tre år sedan då jag i fullmäktige ställde krav på minskade kostnader för läkemedel totalt i landstinget... vilket under varje år tycktes förefalla med automatik, skulle skrivas upp med 30-40 milj kronor,... att tycka något annat var inte seriöst. Idag säger jag till all vårdpersonal - Mycket bra jobbat!

Sedan hösten 2009 finns det gjorda patientenkäter, inom primärvården. Under 2010 genomfördes mätningar inom den specialiserade vården – öppen och sluten specialiserad sjukhusvård samt öppen och sluten psykiatrisk vård (vuxna). Grundutförandet är att mäta primärvård vartannat år och specialiserad vård vartannat år. Fr o m 2011 finns patientenkäter även inom Barnsjukvård.

Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, rekommendera och inte minst helhetsintrycket.

Av helhetsintrycket finns att utläsa att Landstinget Gävleborg i jämförelse med riket ligger under genomsnittet utom i Öppen Barnsjukvård och Primärvård. Störst skillnad i negativt hänseende är Psykisk slutenvård där Gävleborg når nivån 49 av 100 möjliga poäng jmf med rikets 55.
Däremot kan nämnas att förbättringar gjorts i delområden... i pressmeddelande nämns följande.
-Patienterna blir allt mer nöjda med vården inom Landstinget Gävleborg. Sett över tid har både Division Operation och Division Medicin-Psykiatri förbättrat sig på nästan alla punkter som mäts i Nationella patientenkäten. Framför allt är det väntetiderna, bemötandet, den upplevda nyttan av besöket och helhetsintrycket som patienterna anser har blivit bättre. Bra säger jag... men än har vi en bit kvar innan vi når genomsnittet i Sverige.

Gjorda patientenkäter har "något år/några år på nacken"... en bit av verklighet grinade illa häromdagen, då vi genom Gefle Dagblad läste om Roxanna Tingvalls och Ellens besök på akuten på Gävle sjukhus. Chockupplevelsen ger signaler om att vi har fortfarande utmaningar att ta oss an, innan vi blir bäst i Sverige.