Summa sidvisningar

tisdag 2 december 2014

Tryggt, tryggare, tryggast...

 
I fredags - 28 november - fick länets ledamöter i Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg, där jag deltagit under två år, resultatet av gjord trygghetsmätning i Gävleborg.

Under augusti-september 2014 genomfördes trygghetsmätning i länets samtliga kommuner. Sammanlagt skickades 7 200 enkäter ut till slumpvis utvalda personer i 19 geografiska områden i länet. Dessa har fått möjlighet att besvara 33 frågor som rör trygghetssituationen i Gävleborgs län.

Syftet med undersökningen har varit att få en gemensam nulägesbild för att identifiera problem, planera och genomföra trygghetsskapande insatser. Det är Samhällsrådet i Gävleborgs län, där Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg ingår, som beställt undersökningen.Några huvudsakliga resultat är att:
  • Gävleborgs län redovisar i genomsnitt en normal trygghetsbild för Sverige år 2014, men med tydliga negativa och positiva variationer mellan kommunerna.
  • Invånarnas utsatthet för mängdbrottslighet i länet har reducerats sedan början på 2000-talet och Gävleborgs län har följt denna nationella trend.
  • Problemnivåer något över medelvärdet för kommunerna har identifierats i Bollnäs, Gävle och Sandvikens kommuner år 2014.
  • Mindre geografiska områden som har en högre problemnivå är centrala Gävle, Brynäs och Andersberg, samt Bollnäs tätort.
  • Variationerna vad gäller utsatthet för mängdbrott är stora i länet, men generellt redovisas en låg eller mycket låg utsatthet för mängdbrott det senaste året.
  • De flesta av länets kommuner redovisar en bra trygghetsbild vad gäller utsatthet för brott. Några kommuner redovisar lokala trafikproblem och oro för brott.
..
länk till hela rapporten
http://regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c21101800033513/Trygghetsunders%C3%B6kning+G%C3%A4vleborg+SAMMANFATTNING+2014.pdf
..