Summa sidvisningar

söndag 30 april 2017

Viktig rättvisereformI dagens Sverige erbjuds alla kvinnor avgiftsfri mammografi för bröstcancer upp till 74 år. Upprepade krav finns om förändring för kvinnor 75 år äldre, från pensionärsorganisationer och nu senast från Kristdemokraterna i Gävleborg. I en motion vid regionfullmäktige i Bollnäs förra veckan, föreslår de…

-att regionfullmäktige uppdrar till regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar.
-att ärendet avrapporteras vid fullmäktiges novembersammanträde.I debatten ansåg kristdemokraterna genom Anders Bergsten, att det var en viktig rättvisereform och även ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund.Motion avslogs tyvärr med hjälp av s, c, mp och v.söndag 2 april 2017

Lyssnande ledarskap...

Under senare tid har det kommit några brev från personal inom Hälso- och sjukvård i Gävleborg till ansvariga politiker och tjänstemän.

I det första av brev var undertecknat av 336 läkare. Här  varnades för att hela länets patientsäkerhet var i fara när hälsocentraler ständigt saknar läkare och när stafettläkare bokstavligen springer runt och ibland förbi patienterna, som ligger i korridorer för att vårdplatser läggs ner, för att det inte finns sjuksköterskor...

I det andra brevet hade 15 barnmorskor på förlossning och BB/Gyn i Hudiksvall undertecknat. Här fanns givetvis oron till redan föreslagen stängning av BB i sommar under fyra veckor. Brevet upplästes och gav helt klart bränsle till debatt i onsdagens fullmäktige i Bollnäs - Stängning av förlossningsvården i Hudiksvall.

I bägge breven framgår med all tydlighet bristen på ´ett lyssnande ledarskap´,  vilket vi inom opposition länge påpekat. Hade ´lyssnandet´ funnits, hade brister i arbetsmiljön, lågt förtroende för ledning och framförallt kommunikation mellan arbetsgrupp och ledning och därtill avsaknaden av konkurrenskraftiga löner ej varit aktuella. Dessa brev hade då inte behövt skrivas.

Nu finns förhoppningen att något konstruktivt skall hända i ett viktigt ämne... kanske dags till samtal över partigränserna, vilket jag skulle välkomna.