Summa sidvisningar

onsdag 4 december 2013

Svensk äldrevård i världsklass


foton ur Äldreboken
 
Idag matas vi nästan dagligen med en bild av svensk äldreomsorg i allvarlig kris med omfattande problem och äldre som inte får den vård de borde ha rätt till.
Oppositionen under ledning av Socialdemokraterna är inte sena med att haka på denna beskrivning. Men denna bild är missvisande, skriver Barn- och äldreministern Maria Larsson i en debattartikel i Aftonbladet. Nio av tio äldre säger att de är trygga med den omsorg som de får. Nio av tio av de äldre som har hemtjänst är nöjda med sin omsorg och åtta av tio inom särskilt boende är nöjda med omsorgen som ges. Detta är resultatet i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning, som visar hur de äldre uppfattar äldreomsorgen.
 
Resultaten har också blivit bättre i år jämfört med förra året. Det är dessutom allt fler som säger sig vara mycket nöjda i stället för att vara ganska nöjda. Andelen som är missnöjda respektive otrygga är mindre än fem procent. Deras otrygghet ska tas på största allvar och det finns självklart mer att göra för att utveckla omsorgen om äldre. När anhöriga har varit med och hjälpt äldre att svara på enkäten har även den anhörige fått svara på frågan om vad de tycker om samarbetet med omsorgspersonalen. Nio av tio anhöriga tycker att samarbetet fungerar bra.
 
Dessa uppgifter är viktiga att lyfta fram då bilden av en omsorgssektor i kris gör att människor känner en obefogad oro inför att bli gammal och beroende av omsorg. Det gör också att omsorgssektorn riskerar att bli oattraktiv som arbetsgivare. Generella svartmålningar vinner ingen på. Särskilt inte om de baseras på enstaka omständigheter.
Sedan 2008 har vi en nationell och årligen återkommande brukarundersökning. Jämfört med hur det var under tidigare socialdemokratiska regeringar är detta ett verkligt paradigmskifte. Nu får de äldre själva säga vad de tycker. Deras åsikter efterfrågas och är viktiga. Men tidigare regeringar visade inget intresse för de äldre eller av att mäta kvalitet. Var det av rädsla för att resultaten inte skulle vara till regeringens fördel? Som äldreminister är jag mer intresserad av att svart på vitt få veta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, än att i varje läge förmedla en bild av en perfekt fungerande äldreomsorgsverksamhet.

God vård bekräftas även i en nylig publicerad rapport i Help Age International, där Sverige är världens bästa land att åldras i. Statistiken från rapporten bygger på uppgifter från olika FN-organ, Världsbanken och WHO.
..
Själv säger jag att det är dags att fler läser Äldreboken av Jan Bornestig och Håkan Olsén

söndag 1 december 2013

Insulinpump är fortsatt kostnadsfri för diabetiker

 
Insulinpumpar och sensorer har förändrat livet för många diabetiker. Sedan beslutet togs, om slopad statlig subvention fr o m idag - 1 dec 2013 - har farhågorna funnits att Sveriges 21 regioner/landsting kommer att ha olika bedömning gällande fortsatt ekonomiskt stöd av dessa. Godtycklig bedömning vilket leder till stor osäkerhet har här funnits.

Det känns därför bra att en överenskommelse mellan de 21 aktörerna har tagits om fortsatt stöd. Oron bland diabetiker för att själva få betala insulinpumpar är således obefogad. Samtliga 21 regioner/landsting har beslutat att låta pumparna vara kostnadsfria även efter den 1 december, visar en granskning som TT gjort.
Svenska Diabetesförbundet välkomnar beskedet men ser också frågetecken inför framtiden.
– Det är naturligtvis jättebra men också en tillfällig lättnadens suck. Vad finns det för någon garanti att det fortsätter så här? säger förbundsdirektör Cecilia Gomez.
– Det står ju fritt för landstingen att ändra sig. Vi skulle vilja att man går tillbaka till att räkna in pumpar i den statliga läkemedelsförmånen.

Många diabetespatienter stor nytta av insulinpumpar och sensorer som larmar vid för högt eller för lågt blodsockervärde. I dag används pumpar av omkring
8 000 vuxna.

Priset på en insulinpump, som måste bytas ut vart fjärde år, ligger mellan 30 000 och 40 000 kronor.
..
Själv välkomnar jag överenskommelsen om fortsatt ekonomisk hjälp och är övertygad om att detta kommer att kvarstå.