Summa sidvisningar

lördag 7 november 2015

Att lära tillsammans...


"Att lära tillsammans är avgörande för spridningen av innovativa lösningar"...
Detta är ett måste i en snabb förändrad värld, där den offentliga sektorn är viktig. Här behövs en nytändning. Det går inte att köra i gamla hjulspår. Hur bör man tänka när man levererar tjänster till allmänheten och hur är tjänsterna utformade var frågor som 150 regionpolitiker från Europa funderade på vid AER plenarmöte i Winchester , England i början av veckan. Det var ett tillfälle där man också tittade på hur man på regional nivå i den offentliga verksamheten, kan bli mer kostnadseffektiv. 
Offentlig verksamhet behöver mer av förändrat arbetssätt och inte minst detta genom ett bättre ledarskap var rekommendationer från värdregionen Hampshire.

Norrbotten gav exempel på digitaliseringens betydelse av tjänsteutformningen.
Detta har lett till att regionen gav mer fokus på digitaliseringen av tjänster, med syfte att få en mer "platt, dynamisk, lyhörd, avancerad och social  organisation".
Detta har lett till nya sätt att få tillgång till tjänster utan också en omfördelning av roller och ansvarsområden.

Medan omständigheter verkar ofta vara en utlösande faktor för innovation, finns det inget entydigt bevis för att nöden är uppfinningarnas moder. Tvärtom, förklarade Prof Gerry Stoker, behövs en viss grad av optimism att engagera sig i förändring. Likaså viktiga aspekter som delaktighet, designtänkande och medskapande kräver en långsiktig strategi. De utvecklas i en anda av förtroende och ömsesidigt intresse


Detta bevisades även genom studiebesök på Boldrewood Innovation Campus vid universitetet i Southampton, en nästan 2 miljarder kr investering i nya byggnader och anläggningar, med fokus på automatiserade motorer och resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan den akademiska världen och den privata sektorn.
..
Här ett antal länkar till AER konferens i Winchester
http://aer.eu/news/who-is-the-mother-of-invention/
http://aer.eu/news/future-without-fiber/

http://aer.eu/committees-autumn-plenaries-2-4-november-2015-winchester-hampshire-uk/