Summa sidvisningar

onsdag 10 oktober 2012

Hemlöshet...

 
Från och med idag finns en blogg på regeringens hemsida i ämnet hemlöshet. Bloggskribenten är hemlöshetssamordnaren Michael Anefur. Bloggen är i första hand till för den som arbetar med att motverka hemlöshet, förhindra vräkningar och utestängningar från bostadsmarknaden.

Regeringens strategi 2007–2009, ”Många ansikten, mångas ansvar”, bidrog till att öka kunskapen om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Nu fokuseras insatserna på att förankra denna kunskap på lokal och regional nivå genom Michael Anefur. Här kommer kommunerna få stöd i sitt arbete med att skapa långsiktiga och hållbara strukturer och fungerande rutiner i arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I uppdraget ingår också att uppmärksamma det vräkningsförebyggande arbetet.

Hemlöshet enligt Wikipedia är en situation som uppstår då en person saknar fast bostad i en kultur där rådande norm är att man har sådan. Hemlöshet är vanligast i större städer och i förorter kring dessa.

Själv tänker jag på  psykiatrireformen som genomfördes 1995. Den har ofta  kritiserats för att ha lett till ökad hemlöshet. En viktig del av reformen var att ge psykiskt funktionshindrade möjlighet att bo i egna lägenheter istället för på mentalvårdsinstitutioner, men många av dem klarade inte av det egna boendet och blev istället hemlösa.

Lycka till i detta viktiga arbete Michael... bra att regeringen inte sopar problemet under mattan utan synliggör det och vill arbete för långsiktiga lösningar.

Michael Anefur-Hemlöshetssamordnaren