Summa sidvisningar

lördag 18 januari 2014

Grattis!

 
 
 
Häromdagen fick jag vid besök på Hudiksvalls sjukhus se pågående ombyggnation av hus 07. Alltsedan arbetets början 2010 med projekt "kortvårdskirurgi" till dagens slutgiltiga utformning med bland annat intensivvårdsavdelning, har arbetet onekligen inte fortskridit med någon större fart. Omtag har fått göras för att få, som det heter, en bättre helhetslösning för operationsverksamheten i Hudiksvall.  Nu tycks dock bilden av hur det kommer att se ut i den närmaste framtiden fått ett klarläggande. Men man kan inte vara säker. Kanske nya omtag måste göras. Hur som helst... Grattis säger jag till ändamålsenliga lokaler. Allt för personalens och inte minst medborgarnas bästa.
..
 

För sex år sedan hade Gävleborgs landsting bland de längsta kötiderna i landet till operation. Endast fyra av tio opererades inom kraven för vårdgarantin, 90 dagar. Längst väntetid var det på sjukhusen i Gävle och Sandviken.

– Vi hade jättestora problem. Ungefär 5 000 personer stod på väntelistan och bortåt 3 000 hade väntat mer än 90 dagar, säger Ingrid Halvarsson, operationssamordnare Gävleborgs landsting till Arbetarbladet.
Hösten 2008 tillsattes länsplaneringsenheten, LPE, där bland andra Ingrid Halvarsson ingick. Deras uppdrag var att kapa operationsköerna.

Idag har man smartare schemaläggning... Operationssalarna hålls öppna hela dagen... Så långt det är möjligt har man också separerat de akuta operationerna från de planerade så de inte stör varandra.
– Förut kanske någon slutade 15.30 och då stängdes salen. Nu är salarna öppna 8 till 17.

I dag opereras nio av tio patienter inom 90 dagar. Antalet utförda planerade operationer per år har ökat med 21 procent sedan 2008.
– Med befintliga resurser har vi lyckats öka med 4 300 operationer under åren 2008 till 2013. Grattis säger jag till ett bra arbete. Det är inte alltid mer pengar som behövs.

..

I går utexaminerades Julia Adolfsson, Rebecka Aldén, Anna Andersson, Maria Andersson tillsammans med 60 andra sjuksköterskor från Högskolan i Gävle. Ni kommer att behövas... stora pensionsavgångar väntar inom vården. Grattis!