Summa sidvisningar

måndag 5 mars 2018

Reformer för att lösa krisen


-Den svenska sjukvården rankas som en av världens allra bästa när det kommer till resultat. Våra läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal gör ett ovärderligt arbete och deras kunnande är unikt. Vården är fantastisk – när den kommer människor till del. Samtidigt som vi kan stoltsera med vårdresultat i världsklass har vi en sjukvård i kris. Chanserna att överleva en svår diagnos är avhängigt var i landet man bor. Vårdköerna växer. Patientsäkerheten hotas på grund av överbeläggningar. Personalen inom vården går på knäna. Landstingen kommer allt längre ifrån att klara de lagstadgade kraven om vårdgarantin fullt ut.
Detta var budskapet Ebba Busch Thor (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD) framförde förra veckan i en debattartikel i DN.
För att vända krisen inom vården föreslår Kristdemokraterna strukturella reformer som kan ge effekt på kort och lång sikt:
1. Ge läkarna mer tid för patienten
2. Fler vårdpersonal
3. Rätt till fast läkarkontakt samt färre hyrläkare
4. Fler tillgängliga vårdcentraler och flexibla öppettider
5. 570 nya vårdplatser till 2020
6. 2 000 nya utbildningsplatser

-Detta är sex områden där förändring kan genomföras i närtid för att möta den akuta vårdkrisen. Vi kommer fortsätta lämna besked om hur vi får en sjukvård man kan lita på. Krist­demokraterna har erfarenhet av att korta vårdköer och förbättra vården som ansvarigt sjukvårdsparti i regeringen. Vi vill få det förtroendet igen!, är budskapet från Ebba Busch Thor (KD) och Acko Ankarberg Johansson (KD).

Ebba Busch Thor - Partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson - Talesperson i Hälso-
och sjukvårdsfrågor (KD)