Summa sidvisningar

måndag 30 januari 2017

Oacceptabel skillnad


-Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resultat alltför mycket beroende på var du bor och behandlas.
Det skiljer tre år i genomsnittlig överlevnad efter äggstockscancer beroende på vilket sjukhus behandlingen har skett. Kraftiga skillnader i väntetider, vilken behandling du kan få och vilket medicinskt resultat du får beror till stora delar på var du bor men också på hur väl du som patient klarar av att lotsa dig själv fram. Detta trots reformer som kortat köerna, ökat valmöjligheten och stärkt patientlag.

Träning ger färdighet, så också i sjukvården. Därför behöver vi samla kompetens så att den mer avancerade sjukvården bedrivs på färre och mer specialiserade platser än idag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitét. Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården anser vi Kristdemokrater.
...
SKL presenterar idag en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden. Här framgår med all tydlighet olikheter i kvalité beroende på var man bor. Bland annat...

Befolkningens syn på vården, patienterfarenheter, väntetider, läkemedelsbehandling, psykiatri, hjärtsjukvård, stroke, diabetes, kvinnosjukvård, ortopedisk sjukvård, cancer, kirurgisk behandling, reumatoid artrit, njursjukvård och palliativ vård...