Summa sidvisningar

måndag 10 december 2012

Allvarlig kritik - Slarv med städning på våra sjukhus


Idag får vi veta genom Dagens Nyheter, att sjukhusen i Sverige, slarvar med att städa sina toaletter. För drygt ett år sedan skrev jag om städbranschen som dras med en oseriös svans. Seriösa företag slås ut på grund av osund konkurrens. Samtidigt far människor illa och staten undanhålls årligen minst två miljarder kronor i skatteintäkter. Auktorisation är ett effektivt verktyg i kampen mot oseriösa företag sas det då i rekommendationerna. Idag tycks inte detta ha hjälpt.

På bensinmacken städas toaletterna åtta gånger om dagen – på landets sjukhus oftast bara en gång. DN:s granskning visar att endast 7 av landets 53 största sjukhus följer vårdens nya städriktlinjer. Gävle sjukhus - länssjukhus - finns inte med bland de sju. Kanske dags att se över avtalet med nuvarande städbolag.
Enligt riktlinjerna för städning i vården som kom i höstas ska vårdsalar städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen. DN:s granskning av landets 53 största sjukhus visar att bara en dryg handfull lever upp till miniminivån.
På knappt hälften av sjukhusen städas alla vårdsalar dagligen av städpersonal, på de övriga endast sex dagar i veckan eller bara måndag till fredag.

Patientsäkerheten är i fara.


Fortsättning följer idag i Dagens Nyheter... /11 dec 2012/