Summa sidvisningar

lördag 8 mars 2014

Ökad makt till patienten

 
I torsdags fattade regeringen beslut om en proposition till ny patientlag. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja dennes integritet, självbestämmande och delaktighet. För den som önskar söka vård i ett annat landsting än det egna - kortare vårdkö i grannlänet eller om man bor i ett län och jobbar i ett annat - kommer denna möjlighet nu att finnas.
Den nya lagen kommer också att förstärka informationsplikten gentemot patienten och förbättra möjligheten att få en ny medicinsk bedömning.

Under senare år har Socialminister Göran Hägglund arbetat intensivt med att stärkta patientens ställning i många avseenden. Det gäller till exempel reformer för ökad valfrihet, lagstadgad vårdgaranti, skärpt tillsyn och förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Med den nya lagen stärks patientens ställning ytterligare när det gäller möjligheten till inflytande och delaktighet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

...
Nästa steg måste vara att ge patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligga kvar på sjukhuset. Paradoxalt nog är lagreglerna för den europeiska patientrörligheten mer långtgående än patientens rätt att söka slutenvård över landstingsgränserna. Varför ska det vara svårare för patienter att söka sig till ett sjukhus i en annan del av landet än till ett sjukhus utomlands?... En del av jobbet återstår och kanske allt om Alliansregeringen förlorar valet i höst. Då försvinner valfriheten.