Summa sidvisningar

söndag 24 mars 2013

Bedrövligt!Än en gång har ambulanspersonal i Gävleborg avslöjats med att ha gjort grava missbedömningar och betett sig bedrövligt!

Enligt Arbetarbladet - fredag 22 mars - larmades polisen, räddningstjänst och ambulans en fredageftermiddag för snart två månader sedan, till boendet för ensamkommande flyktingbarn på Nygatan på Öster i Gävle. En 16-åring satt i ett fönster på andra våningen och hotade att hoppa.
Polisen gick upp i lägenheten och började förhandla för att rädda hans liv. Under tiden pumpade räddningstjänsten upp räddningsmadrassen och smög in den på marken sex meter under fönstret.
Flera personer som var på plats reagerade häftigt på beteendet från ambulanspersonalen.

En av ambulanskillarna skall ha gått omkring och pratat med både räddningstjänstens och polisens personal och sagt saker som att det var lika bra att låta honom hoppa, att det ändå inte spelade nån roll, det är ju bara en flykting.
När 16-åringen trots allt hade hoppat vägrade en annan ambulansanställd att lasta honom i ambulansen för transport till sjukhuset. Det behövdes inte, ska hans motivering ha varit.

Polisen fick i stället skjutsa upp honom till akuten.

16-åringen hade inga synliga skador, men var nedkyld efter över en timme i ett öppet fönster i vinterkylan. Polisen väntade kvar på akuten medan han läkarundersöktes. Polisen kontaktade också hans gode man för att få godkännande för vård genom Barn- och ungdomspsyk.
Allt framgår av polisens händelserapport, med fyra utropstecken efter konstaterandet att ambulansen vägrade lasta 16-åringen.
..
Jörgen Tranevik, verksamhetschef för länets ambulanser, säger att man ser allvarligt på det som hänt och att detta är bekymmersamt.

En vägran att ta hand om självmordsbenägen ungdom, med hänvisning till att "det bara är en flykting", är mer än så... Det är bedrövligt! Jag väntar på vidare rapport om händelsen på onsdag vid landstingsstyrelsen.

lördag 16 mars 2013

Vuxenvärlden sviker än en gång


 
I Gävleborg finns idag åtta stycken ungdomsmottagningar, varav majoriteten av dem är placerade i neutrala miljöer. Detta för att ungdomarna skall våga besöka mottagningarna utan att behöva vara rädda för att stöta på släkt eller vänner, som söker vård i andra ärenden på hälsocentraler eller sjukhus.

Ungdomsmottagningarnas arbete, där personalen arbetar under tystnadsplikt, är att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa.
Vanliga frågor kan vara allt från kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld. Besöken är avgiftsfria.

Häromdagen kom så beskedet att Ungdomsmottagningen i Hudiksvall kommer att flyttas till Lillfjärdens Hälsocentral. Enligt GunnarCanslätt, KD – ordf i social- och fritidsnämnden - vill besökare och personal att mottagningen ska finnas kvar på sin nuvarande plats. En politisk enighet i nämnden instämmer också i detta krav, säger Canslätt. Trots detta kompakta motstånd till flytt är detta inte tillräckligt argument för landstinget, vilken ämnar flytta verksamheten till hösten.

Samverkansmodellen i folkhälsoarbetet mellan landsting och kommun har fått sig en rejäl törn... det bådar inte gott för framtiden! Här är kommun och landsting på skilda spår.
 
torsdag 14 mars 2013

Systemfel eller vad...?

 
Larmrapporter duggar tätt i dagens Vårdsverige, när det gäller väntan på akuten och inte minst beskrivningar av överbelagda avdelningar. I det socialdemokratiskt styrda landstinget Gävleborg med den högsta landstingsskatten efter Stockholm, kan man stilla undra vad som händer med pengarna till sjukvården, när personal flyr och ledande majoritetspolitiker tycks vara tysta eller undviker att svara på insändare med kritik. I det hittills röda Gävleborg har det gång på gång genom landstingsledningen framhållits hur bra tingens ordning är, inte minst vid redovisningar i landstingsstyrelse eller i landstingsfullmäktige. Jag har mer än en gång sagt, att den bild man får i dessa politiska församlingar är en och verklighetens bild en annan.
 
Inte utan orsak, får man som oppositionspolitiker många samtal med missnöjda medborgare.
Det må vara i bastun i Hoforshallen på fredag eftermiddagar eller vid tågresan till och från Gävle om dagarna. Hoforsbon som sitter på akuten mer än åtta timmar får inga tidningsrubriker, men varför skall svensk sjukvård med kvalitet i världsklass, inte klara av alla patienter på akuten eller hitta en plats eller säng på vårdavdelningen. Under februari har det på Gävle sjukhus varit mellan 10 och 35 överbeläggningar per dag. Denna korridorvård kostar massor av pengar... Böter till arbetsmiljöverket i miljonklass tycks bli vardagsmat samtidigt som personal flyr från en allt sämre arbetsmiljö och patienter får uppleva risken för att få fel medicin, dålig smärtlindring eller försenad behandling. Gävleborg är det landsting som har minst antal vårdplatser i landet - bara 2,3 per 1000 invånare.
 
Situationen blir inte bättre av att den rödgröna ledningen i Gävle kommun dröjer med att ta hem färdigbehandlade patienter p g a platsbrist på boenden utan i stället väljer att betala böter. I januari var den summan över 700 tusen kr. Och platsbristen på Gävle Sjukhus löses genom att äldre sjuka som är färdigbehandlade i värsta fall har skjutsats upp till Ljusdal, 17 mil i ambulans!
 
Nej, detta är oacceptabelt, landstinget måste prioritera bättre, skapa rimlig arbetsmiljö och bättre patientsäkerhet och minska kostnaden för inhyrd personal. Denna kostnad, ifjol 230 miljoner kr, är på tok för hög! Sätt press på kommunerna, inte minst Gävle, att ta hem färdigbehandlade patienter.