Summa sidvisningar

söndag 26 oktober 2014

Vaccin gör skillnad sägs det...

 
Den 21 oktober 2014 startade årets influensavaccination. Håll dig frisk – vaccinera dig!
 
Varje år den här tiden är ofta samtalsämnet bland gravida eller personer som  är 65 år och äldre huruvida man skall ta influensavaccin eller inte.  Personer utöver dessa som erbjuds gratis vaccination mot säsongsinfluensa är också...
Alla personer som har någon av följande sjukdomar och där läkare bedömer att influensa kan orsaka svår sjukdom:
- Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom.
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning.
- Instabil sockersjuka (diabetes mellitus).
- Gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel.
- Kronisk lever- eller njursvikt.
- Extrem fetma (BMI >40) som påverkar andningen.
- Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.
- Flerfunktionshinder hos barn.
- Hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt infektionsförsvar (exempelvis benmärgstransplanterade) erbjuds också gratis vaccination.

Om man inte ingår i någon av målgrupperna för gratis vaccination kan man ändå välja att vaccinera dig. Kostnader för det:
  • Influensa Vaxigrip 30 kronor
  • Pneumokocker Pneumovax 175 kronor
  • Pneumokocker (barn) Synflorix 340 kronor
En grundavgift för vaccination på 250 kronor per varje vaccinationstillfälle tillkommer, oavsett om ett eller flera vaccin injiceras. Avgiften gäller även barn och ungdomar under 20 år.

Om man är osäker på om man har rätt till gratis vaccination ska man kontakta sin vårdgivare eller vaccinationsmottagning.
Om man blir sjuk bör man ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Även om man känner sig helt frisk kan man bli allvarligt sjuk av influensans följdsjukdomar. Vaccinet ger ett bra skydd och om man smittas blir man mindre sjuk än man skulle ha blivit utan vaccinet.
Säsongsinfluensavaccinet har effekt i högst ett halvår.

Gör det till en vana att vaccinera sig en gång om året, heter det.


Öppettider för vaccination på respektive hälsocentral i Gävleborg hittar man i nedan förteckning...
..
Hofors kommun
Gävle kommun
Sandviken kommun
Ockelbo kommun
.
Bollnäs kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Nordanstigs kommun
Ovanåkers kommun
Söderhamns kommun

fredag 17 oktober 2014

Allt fler äldre jobbar...

 
Igår besökte jag Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. Det var inte första gången, men ett samtal med en pensionerad läkare utmynnade i många tankar. Äntligen har acceptansen för +65 åringar att jobba vidare ett tag - inte bara inom Hälso- och sjukvården - utan inom de flesta yrken i Sverige, blivit accepterat. Anledningarna skiljer sig givetvis, varför man fortsätter att jobba. Läkare fortsätter jobba av lust, medan många sjuksköterskor fortsätter för att få ekonomin att gå ihop.

- Många läkare tycker att deras jobb är spännande och intellektuellt utmanande och vill fortsätta arbeta efter 65, säger Heidi Stensmyren, ordförande Svenska läkarförbundet.

Bristen på arbetskraft inom vården gör att arbetsgivare anstränger sig för att få anställda att stanna kvar efter de fyllt 65 år. I Gävleborg är det brist på neurologer, varför +65 inte är något hinder för att få jobba.

Bland sjuksköterskor och undersköterskor finns det de som gör det för att de annars hamnar under fattigdomsgränsen i och med den låga pensionen.
- 54 procent av våra medlemmar får fattigpension, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

- Tittar man på statistik från Socialstyrelsen har vi sett en kraftig ökning sedan 1995 av läkare som fortsätter att jobba, säger Stensmyren och fortsätter:
- Många är pigga vid 65 och pensionsåldern är inte längre en magisk gräns. Andra branscher har ofta rådgivare som överför kunskaper till nya och yngre kolleger. Så tycker jag att vi ska ha inom läkarkåren också, att vi ser äldre läkare som en erfarenhetsresurs som tillför kunskap.
Kerstin Tolagen, 72, överläkare i hjärtmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, har valt att fortsätta jobba eftersom hon trivs och tycker att det är roligt.
- Jag är dessutom frisk och vill inte bara gå hemma, säger hon.

Hälso- och sjukvården står inför tuffa utmaningar inom de närmaste åren. Här går det dock inte att lösa bristen på vårdpersonal genom att bara låta äldre jobba kvar. Det behövs en mer långsiktig kompetensförsörjning. Det sistnämnda kanske inte alltid ett signum för Gävleborgs landsting.

I väntan på fullgod kompetenstillgång kommer kanske landstinget i Gävleborg med åtskilliga vakanser inom vården, att få snegla på personallösningar från landstinget Västerbotten. Här har man infört en ny modell för att locka de som ska gå i pension att fortsätta jobba: Jobba 80 procent men får betalt för 100 procent, alternativt jobba 100 procent och få 20 procent mer i lön. Erbjudandet omfattar än så länge utvalda nyckelkompetenser där verksamheten behöver personal.
- Vi har redan beviljat 37 stycken som fyller 65 i år att fortsätta arbeta enligt denna modell, säger Hans-Erik Andersson, projektledare inom Västerbottens landsting.
fredag 10 oktober 2014

Årets folkhälsoinsats i Gävleborg 2014

 
Vid den här tidpunkten varje år meddelas vilka som skall få årets Nobelpris.
Utmärkelsen är omgärdat av stort hemlighetsmakeri och upptar alltid ett stort  intresse hos allmänheten, vid tillkännagivandet av de olika pristagarna i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fredsarbete.

Priserna är i form av medaljer, diplom och inte minst en stor summa pengar. Det delas ut i Sveriges huvudstad Stockholm, undantaget fredspriset som istället utdelas i Oslo, Norge.
..

I vårt eget län har idag priset - Årets folkhälsoinsats i Gävleborg 2014 - tilldelats
"Be Smart" i Söderhamn. I motiveringen heter det bland annat ..."för sitt framgångsrika drogförebyggande arbete och för att man skapar en gemenskap hos de barn och ungdomar som gör smarta val. Genom att skriva ett kontrakt med sina föräldrar blir man medlem och väljer aktivt bort alkohol, droger, mobbing och andra negativa beteenden"...

                         

Medlemskapet ger även andra fördelar för ungdomarna. Man får rabatter i butiker och restauranger. Det anordnas bland annat resor, discon och eventet School's Out.
 
Be Smart visar att bra val leder till positiva effekter och tydliggör för barn och ungdomar att det är många som väljer att avstå från alkohol, tobak och droger.
 
 
 
Be SmartPriset delades ut av Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete (NSFG).
 

 

lördag 4 oktober 2014

Osäkert kort...

 
Igår presenterade Stefan Löfven sin regeringsförklaring och ministerlista.

-Tyvärr tycks det som om den nya regeringen inte prioriterar de sociala frågor som vi kristdemokrater arbetat framgångsrikt med i åtta år, säger Göran Hägglund i sin första kommentar.
-Äldreomsorgen fick bara tre rader, och till min efterträdare, säger Göran Hägglund, har statsministern valt Gabriel Wikström, ordförande i SSU och såvitt jag vet helt utan bakgrund inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Dessutom organiseras Socialdepartementet om så att hälso- och sjukvårdsministern inte längre är departementschef. Det är något helt nytt i svensk politik.

I Expressen är Lotta Gröning även hon förvånad...
-Regeringens osäkraste kort är ändå Gabriel Wikström. Absolut platsar han i regeringen och Stefan Löfven älskar SSU så därvidlag är det inga konstigheter. Men jag ifrågasätter hans ministerpost. En 29-åring utan utbildning får greppa en av det absolut största utmaningarna nämligen sjukvården. Här är det nog många socialdemokratiska landstingspolitiker som sitter stumma av förvåning – politiker som väntade sig en ministerpost, men inte bara därför. Sjukvården är komplex det behövs kunskap, kompetens och erfarenhet att driva ett sådant departement. Här undrar jag hur Stefan Löfven tänkte.

Ja, det är nog inte bara en som funderar... Vad väntar månde kommande styrning av svensk hälso- och sjukvård leda till.

 
Det nya läget inskärper bara vilken avgörande roll Kristdemokraterna måste spela i opposition. Stefan Löfven må behandla de sociala frågorna styvmoderligt, men det kommer Kristdemokraterna aldrig att göra.