Summa sidvisningar

torsdag 14 november 2013

Spänst med geriatrik

 
 
Igår hade jag förmånen att bevista Demensförbundets konferens, Spänst med geriatrik, i Stockholm på det anrika Norra Latin.

Det genomgående temat för dagen var att geriatrik lönar sig. Äldre multisjuka svarar mycket bra på rehabilitering. Bättre än medelålders, har det visat sig. En äldre person kan lära sig att gå igen efter en lårbensfraktur.  En multisjuk kan t ex åter äta med bestick efter en stroke. Men det krävs flera veckors rehabilitering med intensiv träning på en geriatrisk klinik. Med geriatriker, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och övrig personal  som är specialutbildade inom geriatrik. Det behövs också dagrehabilitering och fortsatt träning hemma.

Exempel gavs i mängd... I stället för rehabilitering hos äldre människor med höftfraktur, behandlas allt för många idag med för många läkemedel, vilket ökar risken att man faller igen.

Goda exempel gavs från Falun och Linköping. Samverkan mellan kommuner och landsting var ledorden bl a.

Bättre kvalitet i vården av gamla människor ger mindre lidande och lägre kostnader!... var budskapet bland annat från den kände professorn Yngve Gustavsson, Umeå.

Dagen avslutades med den kände teologen och psykoterapeuten - Egon Rommerdahl.