Summa sidvisningar

måndag 28 oktober 2013

Föräldrastöd

 
 

 
 
 
 
-Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar som förmedlar både värme och ramar kan få barnet att känna tillit till sig själv, till vuxenvärlden och till samhället. Föräldrar kan påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort, var välkomstanförandet som Maria Larsson - Barn- och äldreministern - förmedlade via internetlänk till några hundra länspersoner vid regionkonferens i Gävle för tre veckor sedan. Aktuell forskning och erfarenheter av föräldrastöd sprids på ett tjugotal regionala konferenser denna höst i Sverige.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) arrangerar på uppdrag av regeringen dessa regionala konferenser i samverkan med länsstyrelse, landsting och regionförbund. FHI har i samband med detta tagit fram en handbok om lokalt och regionalt föräldrastödsarbete som stöd i att påbörja eller vidareutveckla det föräldrastödjande arbetet.

Konferenserna vänder sig till de som arbetar med föräldrastöd eller är intresserade av att påbörja ett sådant arbete; beslutsfattare, tjänstemän och praktiker i kommuner, landsting och ideella organisationer i samtliga län. Goda exempel sprids.

I Gävleborg är Ovanåker den enda kommun mellan Stockholm och Umeå som fått pengar från folkhälsoinstitutet på regeringens uppdrag. Tre utvecklingsideér har genomsyrart arbetet:

-  att tillvarata kraften i lokala nätverk
-  att finna nya kreativa arenor för föräldrastöd
-  att öka antalet pappor som deltar i föräldrastödsutbudet 

Att ta tillvara på lokalsamhällets resurser är viktigt. I Ovanåker är de tre F:en, företag, föreningar och församlingar grundstenarna. Projektet vill profilera Ovanåker som en kommun som är attraktiv för familjer och barn.  
Projektet genomförs av Ovanåkers kommun tillsammans med Uppsala Barnhälsovård SHS.
..
I dagens samhälle finns mycket som kan försvåra föräldrarnas möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö. Samhället kan ändå med begränsade insatser och till förhållandevis låga kostnader göra en hel del för att underlätta för familjerna. Forskning visar att olika former av föräldrastöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort.

Föräldrastöd kan handla om allt från en mötesplats för familjer till en föräldrakurs under en hel termin. Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets utveckling, vad som händer inom familjen och utvecklingen i samhället.

Budskapet är viktigt... nu gäller det att göra "verkstad" av goda idéer. Ovanåker är ett bra exempel!
 
 
 
Maria Larsson vid UNICEF´s VIP Parad i Stockholm - 8 nov 2012 -
Att göra Barnkonventionen till svensk lag