Summa sidvisningar

torsdag 29 september 2011

Kultur och Hälsa

Stress, högt blodtryck, stroke, sömnlöshet, utbrändhet, depression, Parkinssons sjukdom och demens är exempel på sjukdomar som utgör viktiga ekonomiska och samhälleliga utmaningar idag. De kan påverka oss alla och utgör utmaningar för den medicinska professionen och även för våra regeringar, som måste hantera konsekvenserna av dessa sjukdomar. Framtida trender ser inte lovande ut. För enbart demens handlar det om över 6 miljoner människor i EU som lider för närvarande av det och WHO förutspår en fördubbling av detta antal de närmaste 20 åren med en åldrande befolkning. Depression kommer att följa samma mönster och bli den näst största åkomman i hela världen 2020.

Självfallet har dessa alarmerande trender en effekt på statskassan. WHO beräknade kostnaderna för bara utbrändhet i EU 2004 att vara 3-4% av BNP, vilket motsvarade 265 miljarder euro.

Utvecklingen av medicin är uppmuntrande och investeringar i grundläggande och tillämpande forskning inom detta är avgörande. Till detta kan även områden som kultur vara effektivt för att hålla människor i god hälsa och framför allt förbättra hälsotillståndet av sjuka människor.

Kultur är i själva verket ett komplement till traditionella behandlingar och förebygger sjukdomstillstånd. Det är dessutom bra rehabiliteringsverktyg.

Allt detta och mycket mer diskuterades vid Conference on Culture and Health i Istanbul 19-21 september i år. Arrangör för konferensen var AER.  Från Gävleborg deltog förutom jag själv även Sten-Erik Nilsson, bägge landstingspolitiker. Totalt var ca 200 regionpolitiker från Europas regioner närvarande. Föreläsare från Sverige kan nämnas prof Per-Olof Östergren, Lund och prof Gunnar Bjursell, Göteborg.

Konferensen antog enhälligt en deklaration, vilken sedermera kommer att används som lobbymaterial vid mötet med  EU parlamentariker, regionpolitiker från hela Europa m fl.


1 kommentar:

 1. 30 miljoner kronor till kultur för äldre

  Regeringen har i dag - 7 okt - beslutat att satsa 30 miljoner kronor på kultur för äldre. Syftet är att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet, såväl genom kulturupplevelser som genom eget skapande i gemenskap med andra.

  - Kulturaktiviteter har en positiv effekt på hälsan för personer i alla åldrar. Genom den här satsningen kan fler få ta del av kultur även senare i livet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

  I arbetet med kultursamverkansmodellen, har många landsting lyft fram kultur och hälsa som ett prioriterat utvecklingsområde.

  - Många äldre har i dag små möjligheter att ta del av kulturutbudet och att skapa själva. Genom satsning på kultur för äldre kan vi både möjliggöra att fler får tillgång till kulturaktiviteter, men också öka kunskapen om kulturens betydelse för äldre, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

  Statens kulturråd får i uppdrag av regeringen att fördela bidrag till landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare för att genomföra insatser som främjar arbete inom området. Insatserna ska bygga vidare på genomfört eller påbörjat arbete med kulturellt utvecklingsarbete inom sjukvård eller omsorgsverksamhet, såväl praktiskt som policymässigt. För att kunna genomföra satsningen med hög kvalitet bör antalet bidragsmottagare avgränsas till 10-20 stycken.

  Uppdraget ska slutredovisas till regeringskansliet senast den 3 december 2013.

  SvaraRadera